Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> tran van hung

👤 Tác giả tran van hung tải lên 8 tài liệu

Tải miễn phí 8 tài liệu đóng góp bởi tác giả tran van hung.

Bài tập hiệu ứng quang điện

• 1,208 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 05/04/2011

Bài tập trắc nghiệm về lượng tử ánh sáng

• 1,767 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 04/04/2011

Kiểm tra 45 phút VL11 kì 2

• 789 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 04/04/2011

Tổng hợp các công thức vật lý 12

• 6,249 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 26/03/2011

10 đề thi học sinh giỏi lý 8

• 10,063 lượt tải về

• Chuyên mục: HSG Lớp 9

• Ngày tải lên: 23/03/2018