Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Quang Hưởng

👤 Tác giả Quang Hưởng tải lên 35 tài liệu

Tải miễn phí 35 tài liệu đóng góp bởi tác giả Quang Hưởng.

Trắc nghiệm sóng dừng theo dạng có đáp án

• 1,055 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 25/07/2021

Ngân hàng trắc nghiệm Vật lí 12 file word có đáp án

• 995 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/07/2021

Bài tập ôn tập kiểm tra học kỳ II lớp 9

• 833 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 20/07/2021

Ngân hàng trắc nghiệm Vật lí 10 và 11 file word có đáp án

• 1,787 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 25/07/2021

Tài liệu lý thuyết và bài tập Vật lí 9 cả năm

• 1,163 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 20/07/2021

Đề cương ôn tập thi HKI và HKII Vật lí 9

• 528 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 20/07/2021

Bộ 12 đề 8 điểm ôn tập 8 điểm thi THPT QG file word

• 847 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/07/2021

Đề tham khảo môn Lý 2021 bản word

• 1,268 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/04/2021

Bộ đề ôn thi THPT QG mức độ Khá năm học 2020-2021

• 742 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/04/2021

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 12 - Học kỳ I

• 519 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/08/2020

Bài tập tự luận Vật lí 11_CB vàNC

• 1,945 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 18/08/2019

Bài tập tự luận và trắc nghiệm Vật lí 11

• 1,064 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Bài tập tự luận và trắc nghiệm Vật lí 10

• 600 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Lý thuyết và bài tập áp dụng Vật lí 9

• 2,914 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Lý thuyết và bài tập áp dụng Vật lí 8

• 3,024 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Trọn bộ Lý thuyết và bài tập vật lí 7

• 3,097 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 7

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Trọn bộ Lý thuyết và bài tập vật lí 6

• 1,237 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 6

• Ngày tải lên: 10/08/2019