Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Huynh Quoc Lam

👤 Tác giả Huynh Quoc Lam tải lên 20 tài liệu

Tải miễn phí 20 tài liệu đóng góp bởi tác giả Huynh Quoc Lam.

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 Lý 11

• 783 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 20/02/2019

Đề thi và ma trận học kỳ II môn Lý 11

• 3,054 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 15/04/2017

4 bộ đề kiểm tra 1 tiết vật lí 12 học kì 2

• 1,428 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/04/2015

Ma trận và đề kiểm tra 1 tiết HKII vật lí 10

• 6,357 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 26/03/2015

Bài 27: Tia hồng ngoại, tử ngoại

• 1,553 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 27/02/2015

Giao thoa sóng và sóng dừng

• 1,140 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 06/11/2014

Lực ma sát - lực hướng tâm

• 1,069 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 06/11/2014

Giáo án Lý 10CB Chương 1 theo PPCT của Sở GD - ĐT AG

• 1,036 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 25/08/2014

Giáo án Lý 12CB Chương 1 theo PPCT của Sở GD - ĐT AG

• 1,070 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 25/08/2014

ĐỀ KIỂM TRA HKII LÝ 10 CB (KÈM MA TRẬN))

• 4,335 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 28/04/2014

Đề thi học kỳ 2 lớp 12 năm học 13 - 14

• 4,787 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/04/2014

Bài 27: Cơ năng

• 2,175 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 18/02/2014

Kiểm tra 1 tiết lý 12 cb (chương 1, 2) năm học 2013 - 2014

• 4,550 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/10/2013

Hướng Dẫn sử dụng CP605 thiết kế một số mô phỏng Vật Lý 10

• 1,760 lượt tải về

• Chuyên mục: Hướng dẫn dử dụng phần mềm

• Ngày tải lên: 24/12/2011

VL12: Động cơ không đồng bộ ba pha

• 2,572 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 28/11/2009

Giáo án vật lý 11 CB (Huỳnh Quốc Lam)

• 5,014 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 12/04/2009