Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Phùng Ân Hưng

👤 Tác giả Phùng Ân Hưng tải lên 16 tài liệu

Tải miễn phí 16 tài liệu đóng góp bởi tác giả Phùng Ân Hưng.

Đề và đáp án Olympic 30-4-2018 Lý 11

• 3,857 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 11/04/2018

Đề và đáp án Olympic 30-4-2018 Lý 10

• 4,053 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 11/04/2018

Đáp án kì thi HSG vật lý 12 TPHCM ngày 7/3/ 2018

• 2,337 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 14/03/2018

Đề thi hsg vật lý 12 TPHCM ngày 7/3/ 2018

• 3,704 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 10/03/2018

Đề thi Olympic 30 tháng 4 vật lý 11 năm 2017

• 2,077 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 07/03/2018

Đề thi Olympic 30 tháng 4 vật lý 10 năm 2017

• 2,047 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 07/03/2018

Đề thi HSG vật lý 12 TPHCM 2017

• 1,645 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 07/03/2018

Đề kiểm tra giữa kì 1 khối 11 cơ bản

• 2,348 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 23/10/2016

Một số bài tập ôn giữa kì 2 lớp 11 cơ bản

• 1,471 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 09/02/2014

Đề & đáp án kiểm tra học kì 1 VL10

• 1,010 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 09/03/2012

Đề ôn tập dao động điều hòa và dòng điện xoay chiều

• 1,280 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/06/2011