Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Truong Dinh Hung

👤 Tác giả Truong Dinh Hung tải lên 43 tài liệu

Tải miễn phí 43 tài liệu đóng góp bởi tác giả Truong Dinh Hung.

Lí thuyết và bài tập vật lí 11

• 3,416 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 20/09/2013

Luyện thi đại học theo chuyên đề - Trương Đình Hùng

• 2,047 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/08/2013

Đề thi các năm: Điện xoay chiều

• 2,557 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/08/2013

Đề thi các năm: Sóng cơ

• 2,234 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/08/2013

Đề thi các năm: Dao động cơ

• 1,363 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/08/2013

Thấu kính

• 2,499 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 20/08/2013

Khúc xạ ánh sáng và Lăng kính

• 5,023 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 20/08/2013

Tự luận và trắc nghiệm Vật lí 11 học kì 1

• 3,496 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 11/08/2013

Công thức và bài tập LTĐH hoàn chỉnh

• 1,732 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/08/2013

Giao thoa, lượng tử, hạt nhân (Trương Đình Hùng)

• 1,101 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/08/2013

Chuyên đề Dao động cơ LTĐH-Thầy Trương Đình Hùng

• 905 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 05/08/2013

Tài liệu luyện thi mới của thầy Trương Đình Hùng

• 5,343 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/07/2014

Đề thi thử tuyển sinh đại học 2012

• 594 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/05/2012

Công thức hoàn chỉnh LTĐH và tài liệu ôn thi

• 2,118 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/07/2012

Hình vẽ trong bài tập vật lí

• 746 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 20/02/2012

11 đề luyện thi đại học

• 736 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/02/2012

Tài liệu luyện thi đại học hoàn chỉnh

• 3,406 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/07/2012

Đề thi thử đại học lần 1 (hk1)

• 574 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/12/2011

Công thức đầy đủ vật lý 12-LTĐH

• 1,358 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 11/08/2011

Giao thoa ánh sáng, hạt nhân nguyên tử

• 1,029 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/08/2011

Điện xoay chiều - Từ cơ bản đến nâng cao

• 2,199 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 01/08/2011

Bài tập dao động cơ

• 1,392 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 28/07/2011

Hình vẽ Vật lí (dùng để soạn giáo án, bài giảng)

• 783 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 23/07/2011