Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> BÙI ĐỨC HƯNG

👤 Tác giả BÙI ĐỨC HƯNG tải lên 46 tài liệu

Tải miễn phí 46 tài liệu đóng góp bởi tác giả BÙI ĐỨC HƯNG.

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018

• 630 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/03/2018

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017

• 752 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/05/2017

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017

• 798 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/04/2017

ĐÁP ÁN ĐỀ LÊ QUÝ ĐÔN LẦN 3

• 716 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/06/2016

CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN THI THỬ LẦN 3

• 1,166 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/06/2016

CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN THI THỬ LẦN 2

• 562 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/06/2016

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ VẬT LÍ 2015 MÃ 138 v.02

• 2,192 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 04/07/2015

THẢO LUẬN CÂU VỆ TINH

• 1,034 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 01/06/2015

SÓNG ĐIỆN TỪ HAY VÀ KHÓ

• 3,409 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 27/05/2015

CHUẨN CÁC LOẠI DAO ĐỘNG KHÁC

• 516 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 16/07/2014

ĐỀ TIÊN TRI SỐ 03

• 4,517 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/06/2014

Phân dạng chương dòng điện xoay chiều

• 5,251 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 09/02/2014

Trắc nghiệm dao động cơ có đáp án

• 2,363 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 03/11/2009

Một số hình vẽ điện xoay chiều

• 793 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 17/09/2009

Mạch điện xoay chiều phân nhánh

• 1,951 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 17/09/2009

80 bài tập Dao động cơ

• 5,579 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/07/2009

40 câu kiểm tra kiến thức Dao động cơ

• 1,698 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/07/2009

Lý thuyết và dạng toán chương Động lực học vật rắn

• 3,321 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 27/02/2009

Tóm tắt lí thuyết và bài tập Lăng kính - Thấu kính

• 4,984 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 27/02/2009

Bài tập lăng kính

• 6,335 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 21/02/2009

Kiểm tra trắc nghiệm 10 1 tiết (duchung)

• 1,608 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/10/2008

1000 câu hỏi trắc nghiệm Vật lí 12 (duchung)

• 12,571 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/04/2009

343 câu trắc nghiệm vật lý 10 (duchung)

• 5,777 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 05/03/2009

Toán cho vật lý

• 3,987 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 19/12/2009

Trọn bộ cơ học vật rắn mới nhất (duchung)

• 5,052 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Giáo án Vật lí 12 - Nâng cao

• 49,676 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 05/01/2010

Toàn tập giáo án 10, 11, 12 chương trình mới

• 66,704 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 19/12/2011

Đề thi thử đại học 2008-Đức Hưng

• 1,632 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/03/2009

20 đề thi ôn luyện thi đại học - Đức Hưng

• 4,845 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Quang lí và vật lý hạt nhân-Bùi Gia Nội

• 2,202 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Kiểm tra 1 tiết - Từ trường (duchung)

• 2,468 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 08/03/2009

KIỂM TRA 1 TIẾT PHẦN TỪ HỌC (duchung)

• 1,128 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 16/01/2009

Đề thi thử đại học

• 945 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/09/2008