Physics World at 25 October 2013 special issue

Nguyễn Xuân Trị

831 Lượt tải

Physics World at 25 October 2013 special issue.

Thế giới Vật lý - tạp chí thành viên của Viện Vật lý.

Vấn đề nhìn lại một số những điểm nổi bật trong vật lý trong 25 năm qua và cũng mong được nơi đối tượng đang đi tới.

Để download tài liệu Physics World at 25 October 2013 special issue các bạn click vào nút download bên trên.

@trieuphu0505


📁 Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

📅 Ngày tải lên: 30/10/2013

📥 Tên file: physics-world-at-25-october-2013-special-issue.thuvienvatly.com.40d3c.38216.pdf (20.2 MB)

🔑 Chủ đề: Physics World October 2013 special issue


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Physics World at 25 October 2013 special issue

GỢI Ý THEO Physics World October 2013 special issue

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG CHUYÊN MỤC Tạp chí Physics World & Physics Today