TIROS – Vệ tinh thời tiết đầu tiên của nước Mĩ

Hiệp Khách Quậy Ngày 1 tháng 4, 1960, một vệ tinh do Tập đoàn Vô tuyến Mĩ (RCA) thiết kế đã được phóng lên quỹ đạo, trở thành vệ tinh thời tiết đầu tiên của quốc gia này. Xin mời đọc tiếp.

alt

Ngày 1 tháng 4, 1960, một vệ tinh do Tập đoàn Vô tuyến Mĩ (RCA) thiết kế đã được phóng lên quỹ đạo, trở thành vệ tinh thời tiết đầu tiên của quốc gia này. Vệ tinh đó, Vệ tinh Quan trắc Hồng ngoại Truyền hình, hay TIROS 1, hoạt động chỉ được 78 ngày nhưng nó chứng tỏ được tính khả thi của việc theo dõi kiểu thời tiết và bao phủ mây của Trái đất từ trên vũ trụ. Chương trình NASA này cung cấp những thông tin dự báo thời tiết chính xác đầu tiên dựa trên dữ liệu thu thập từ vũ trụ.

Trong ảnh, TIROS đang chịu phép kiểm tra dao động tại Phân viện Các sản phẩm Điện tử thiên văn của RCA ở  Princeton, New Jersey.

Ảnh: NASA

Tải ảnh 1024 x 768


Mời đọc thêm