Nghiên cứu hạt Higgs đang tuột dốc

Hiệp Khách Quậy Sau những tin tức hơi thất vọng cho các nhà nghiên cứu SUSY từ Hội nghị Máy Va chạm Hạt nặng ở Kyoto hồi tuần rồi, có vẻ như các nhà vật lí tại hội nghị này chẳng có thêm chút hứng thú gì để nói về boson Higgs. Trong khi cả hai nhóm hợp tác CMS và ATLAS đều thật sự có trình bày những kết quả mới nhất... Xin mời đọc tiếp.

Sau những tin tức hơi thất vọng cho các nhà nghiên cứu SUSY từ Hội nghị Máy Va chạm Hạt nặng ở Kyoto hồi tuần rồi, có vẻ như các nhà vật lí tại hội nghị này chẳng có thêm chút hứng thú gì để nói về boson Higgs. Trong khi cả hai nhóm hợp tác CMS và ATLAS đều thật sự có trình bày những kết quả mới nhất của họ, từ dữ liệu thu thập kể từ khám phá hạt Higgs mang tính lịch sử hồi tháng 7, tất cả những kết quả hiện nay vẫn hướng tới một hạt Higgs Mô hình Chuẩn.

Va chạm hạt

(Ảnh: CERN)

Như một số blogger cho biết, cái có lẽ hấp dẫn nhất ở những kết quả mới nhất này là cái vẫn còn đang thiếu – cả CMS và ATLAS đều mới chỉ cập nhật những kênh phân hủy nhất định. Đáng chú ý là kênh lưỡng photon (gamma-gamma) vẫn chưa được nhóm nào cập nhật thêm. Vì thế mà có một sự không nhất quán giữa phân tích của hai nhóm thực nghiệm, phần về sai số hệ thống và định cỡ.

Các bài báo công bố những kết quả mới từ CMS và ATLAS đã được công khai, nhưng các nhà phân tích đều cho rằng những kết quả đó đang tuột dốc. Có vẻ như chúng ta phải chờ cho đến khi kênh lưỡng photon bí ẩn trình hiện những bí ẩn của nó, hi vọng sẽ xảy ra vào đâu đó trong năm tới, thì làn sóng hạt Higgs mới trỗi dậy lần nữa.

123physics (thuvienvatly.com)
Theo physicsworld.com

Mời đọc thêm