Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyễn Ngọc Vinh

👤 Tác giả Nguyễn Ngọc Vinh tải lên 29 tài liệu

Tải miễn phí 29 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyễn Ngọc Vinh.

Phương trình trạng thái khí lí tưởng

• 853 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 06/03/2016

Dòng điện trong kim loại

• 4,152 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 06/11/2014

Mạch điện R-L-C nối tiếp

• 1,752 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 03/11/2014

Giáo án tự chọn nâng cao vật lí 11

• 3,396 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 27/10/2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 11

• 901 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 15/04/2014

Hiện tượng quang điện trong

• 1,431 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 08/03/2014

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG SÓNG CƠ

• 6,506 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 14/12/2013

Kiểm tra Vật lí 11 chương 1 và 2 (tự luận)

• 6,075 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 15/11/2013

SÓNG ÁNH SÁNG

• 1,962 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 03/11/2013

DAO DỘNG ĐIỆN TỪ

• 1,576 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 03/11/2013

DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 2,584 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 03/11/2013

BÀI TẬP CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ CÓ LỜI GIẢI

• 19,130 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 06/10/2013

Lí thuyết sóng cơ vật lí 12

• 1,720 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 06/10/2013

LÍ THUYẾT SÓNG CƠ VẬT LÍ 12

• 738 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 30/09/2013

Chương 1: Điện tích, điện trường

• 3,773 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 18/09/2013

Giáo án chính thức vật lí 11 cơ bản

• 11,782 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 18/09/2013

Giáo án chính thức vật lí 12 cơ bản

• 10,550 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 18/09/2013

Bài tập kính lúp, kính thiên văn, kính hiển vi

• 8,341 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 19/03/2013

Bài tập khúc xạ, phản xạ

• 7,246 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 19/03/2013

Chuyên đề Sóng ánh sáng

• 3,006 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 18/12/2012

Đại cương dòng điện xoay chiều

• 3,487 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 19/10/2012

[VL9] Hiện tượng cảm ứng điện từ

• 1,218 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 06/12/2011

[VL8] Áp suất khí quyển

• 1,430 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 11/11/2011