Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Trần Thị Bích Phượng

👤 Tác giả Trần Thị Bích Phượng tải lên 177 tài liệu

Tải miễn phí 177 tài liệu đóng góp bởi tác giả Trần Thị Bích Phượng.

THẤU KÍNH MỎNG-CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

• 1,359 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 02/11/2011

Vật lí 2000 - Phần Cơ 3 & Điện

• 3,818 lượt tải về

• Chuyên mục: Bộ vật lý 2000 - Nguyễn Thượng Chung

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Vật lí 2000 - Phần Quang học

• 4,237 lượt tải về

• Chuyên mục: Bộ vật lý 2000 - Nguyễn Thượng Chung

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Vật lí 2000 - Phần Điện học

• 6,295 lượt tải về

• Chuyên mục: Bộ vật lý 2000 - Nguyễn Thượng Chung

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Vật lí 2000 - Phần Cơ 1

• 5,161 lượt tải về

• Chuyên mục: Bộ vật lý 2000 - Nguyễn Thượng Chung

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Vật lí 2000 - Phần Cơ 2 & Nhiệt học

• 23,176 lượt tải về

• Chuyên mục: Bộ vật lý 2000 - Nguyễn Thượng Chung

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Giáo án lớp 10 - Sở GD&ĐT Đăk Lăk

• 1,708 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Giáo án lớp 10 - Sở GD&ĐT Đăk Lăk (bộ 2)

• 1,387 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 11/04/2009

82 câu trắc nghiệm Dao động cơ học (Nguyễn Hữu Lộc)

• 5,477 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/09/2008

236 câu trắc nghiệm Quang Học (Trần Ngọc Lân)

• 2,348 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Điện năng và công của dòng điện

• 2,276 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Biến trở điện trở dùng trong kĩ thuật

• 2,349 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Vận tốc

• 950 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Sự sôi

• 1,276 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Sự cân bằng lực, quán tính

• 1,429 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Lực ma sát

• 1,260 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Lực đẩy Acsimet

• 1,757 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Định luật về công

• 1,820 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Công suất

• 1,503 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Công cơ học

• 1,401 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Chuyển động đều, chuyển động không đều

• 1,300 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Chuyển động cơ học

• 1,439 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Biểu diễn lực

• 1,682 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Áp suất

• 1,967 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Áp suất khí quyển

• 2,395 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Áp suất chất lỏng, bình thông nhau

• 2,992 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Sự truyền ánh sáng

• 1,794 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 7

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Nhận biết ánh sáng, vật sáng, nguồn sáng

• 2,063 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 7

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Hai loại điện tích (Nguyễn Thanh Phong)

• 1,674 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 7

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Đo thể tích chât rắn không thấm nước

• 1,409 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 6

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Đo thể tích chất lỏng

• 1,496 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 6

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Đo độ dài

• 2,063 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 6

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Đo độ dài

• 1,374 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 6

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Lăng kính (Nguyễn Ngọc Thái)

• 1,005 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Thuyết lượng tử ánh sáng

• 1,664 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Tán sắc ánh sáng (Thuý Nguyên)

• 1,067 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Hiện tượng quang điện

• 1,570 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Máy phát điện xoay chiều một pha

• 3,014 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Con lắc lò xo

• 2,406 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Con lắc đơn

• 2,272 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Đường cảm ứng từ (Đõ Hiếu Thảo)

• 939 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Hiện tượng cảm ứng điện từ

• 1,066 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Cảm ứng điện từ

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Từ trường

• 1,113 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Từ trường (Nam Điệp)

• 948 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Từ Trường (Minh Nghi)

• 935 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Lực Lorenxơ (Ngọc Trâm)

• 2,115 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 09/04/2009

Lực Lorenxơ (Tấn Dũng)

• 1,196 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 09/04/2009

Hiện tượng cảm ứng điện từ

• 1,083 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Cảm ứng điện từ

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Đường cảm ứng từ

• 1,395 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Đường cảm ứng từ (Hồng Hạnh)

• 805 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Cảm ứng từ (Thái Lâm)

• 1,395 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Giao thoa sóng

• 2,031 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Tụ điện

• 1,400 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Điện tích, điện trường - Vật lí 11.

• Ngày tải lên: 07/04/2009

Dòng điện trong kim loại

• 1,212 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 09/04/2009

Dòng điện trong chất khí

• 1,217 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Định luật Boyle-Mariotte

• 904 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 06/04/2009

Định luật Boyle-Mariotte

• 1,023 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 06/04/2009

Phương trình Claperon-Medeleev

• 1,217 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 06/04/2009

Định luật Gay Lussac (Thế Mạnh)

• 1,403 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 06/04/2009

Định luật Charles (Thế Mạnh)

• 1,354 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 06/04/2009

Định luật Charles (Trúc Lâm)

• 1,218 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 06/04/2009

Sự cân bằng của một vật (Ngân Ninh)

• 1,167 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Tĩnh học

• Ngày tải lên: 31/03/2009

Mức vững vàng cân bằng (Đông Thị Kim Thuỳ)

• 1,386 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Tĩnh học

• Ngày tải lên: 31/03/2009

Mômen quay

• 1,837 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Tĩnh học

• Ngày tải lên: 13/04/2009

Định luật Boyle-Mariotte

• 1,968 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 06/04/2009

Các dạng cân bằng

• 1,918 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Tĩnh học

• Ngày tải lên: 31/03/2009

Lực ma sát (Ngân Ninh)

• 2,091 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 30/03/2009

Lực hướng tâm (Ngân Ninh)

• 1,455 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 29/03/2009

Lực hấp dẫn

• 940 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 27/03/2009

Lực hấp dẫn

• 815 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 27/03/2009

Lực hấp dẫn

• 2,602 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 27/03/2009

ĐL Hooke (Ngân Ninh)

• 1,255 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 25/03/2009

Định luật I Newton (Khánh Linh)

• 1,689 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 25/03/2009

Định luật III Newton

• 1,390 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 25/03/2009

Định luật 3 Newton

• 2,651 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 25/03/2009

Lực hấp dẫn (Đỗ Hiếu Thảo)

• 1,401 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 27/03/2009

Lực hướng tâm (Thế Chiến)

• 1,169 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 29/03/2009

Lực quán tính (Đỗ Hiếu Thảo)

• 1,077 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 30/03/2009

Sự rơi tự do (Biện Bạch Đằng)

• 951 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm

• Ngày tải lên: 23/03/2009

Chuyển động thẳng biến đổi đều

• 2,207 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm

• Ngày tải lên: 01/03/2008

Sự rơi tự do

• 1,260 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm

• Ngày tải lên: 23/03/2009

Định luật bảo toàn động lượng

• 1,359 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 17/05/2007

Định luật bảo toàn cơ năng

• 1,236 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 02/04/2009

Định luật Kepler (Cẩm Nhung)

• 855 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 02/04/2009

Chuyển động bằng phản lực

• 763 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 02/04/2009

Năng lượng-Động năng-Thế năng

• 1,216 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 01/04/2009

Định luật bảo toàn động lượng

• 2,659 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 17/05/2007

Định luật Bernoulli

• 1,702 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 02/04/2009

Định luật Bernoulli (Thế Mạnh)

• 1,393 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 02/04/2009

Định luật bảo toàn công (Mỹ Anh)

• 1,265 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 02/04/2009

Định luật bảo toàn cơ năng

• 2,192 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 02/04/2009

Chuyển động bằng phản lực

• 860 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 02/04/2009

Chuyển động bằng phản lực

• 769 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 02/04/2009

Định luật Keple

• 975 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 02/04/2009

Vật lí 2000 - Phần Sóng hạt

• 4,013 lượt tải về

• Chuyên mục: Bộ vật lý 2000 - Nguyễn Thượng Chung

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Năng lượng (Nguyễn Kim Du)

• 682 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 01/04/2009

Năng lượng

• 770 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 01/04/2009