Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Lê Thị Tho

👤 Tác giả Lê Thị Tho tải lên 75 tài liệu

Tải miễn phí 75 tài liệu đóng góp bởi tác giả Lê Thị Tho.

LÝ THUYẾT CHƯƠNG 4- LÝ 11

• 1,075 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 15/02/2020

ĐỀ THI THỬ THPTQG SỞ KIÊN GIANG 2019

• 603 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/06/2019

ĐỀ THI THỬ THPTQG SỞ KIÊN GIANG 2019

• 946 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/06/2019

KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LÝ 10 - CHUYÊN THÁI BÌNH 2012 - 2013

• 1,672 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/03/2019

ĐỀ LÝ 10 GIỮA KỲ II - 2007- 2008

• 1,111 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 20/02/2019

ĐỀ LÝ 10 GIỮA KỲ II - 2008 - 2009

• 1,104 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 17/02/2019

ĐÈ LÝ 10 GIỮA KỲ II - 2007-2008

• 822 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 17/02/2019

Đề 2- Ôn HSG lý 10- Sưu tầm

• 2,207 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 06/01/2019

Đề 1- Ôn HSG lý10- Sưu tầm

• 1,426 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 06/01/2019

ĐỀ MINH HỌA THI THQG CỦA BỘ GD NĂM 2018

• 2,238 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 23/02/2018

GIẢI ĐỀ THAM KHẢO THPT QG 2018 CỦA BGD

• 966 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 27/01/2018

Đề Lý 12.HKI Tỉnh Bình Thuận 2016-2017

• 1,073 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/01/2018

Đề nhóm 1-Lý12-GK1-Nam Trực-NĐ-2017-2018

• 678 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/12/2017

Đề và đáp án KSCL GK1- 2017-2018 Chuyên Vinh

• 605 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/12/2017

Giải chi tiết MĐ 203- THPT QG 2017

• 4,463 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 05/07/2017

Giải chi tiết MĐ 201 - THPT QG 2017

• 2,216 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 01/07/2017

4 đề Vật lý (thuộc 4 nhóm) THPT QG 2017

• 812 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 30/06/2017

4 đề Vật lý (thuộc 4 nhóm) THPT QG 2017

• 2,435 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 30/06/2017

4 nhóm đề Vật lý THPT QG xếp theo chương

• 6,168 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 30/06/2017

Giải chi tiết MĐ 202 THPT QG 2017

• 2,485 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 30/06/2017

4 đề Vật lý (thuộc 4 nhóm) THPT QG 2017

• 953 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 29/06/2017

4 nhóm đề Vật lý THPT QG xếp theo chương

• 1,048 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 29/06/2017

Giải chi tiết MĐ 203- THPT QG 2017

• 1,152 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 27/06/2017

Giải chi tiết MĐ 201 - THPT QG 2017

• 1,091 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 25/06/2017

CM công thức câu 35 đề 648-THPTQG 2016

• 1,053 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 06/07/2016

Câu 44 - Mã 274 điện xoay chiều

• 1,032 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 07/07/2015

Hình vẽ đề Vật lý THPT Quốc gia 2015

• 1,134 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 06/07/2015

Đề Thi thử THPT Quốc gia lần 3-2015 ĐHSP

• 1,244 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/03/2015

Đề Thi thử THPT Quốc gia lần 1-2015 ĐHSP

• 2,673 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/01/2015

Giải đề ĐH 2014 - Bản đầy đủ

• 2,044 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 09/07/2014

Giải và chứng minh công thức Lý ĐH 2014

• 1,249 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 08/07/2014