Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> hồ phi cường

👤 Tác giả hồ phi cường tải lên 22 tài liệu

Tải miễn phí 22 tài liệu đóng góp bởi tác giả hồ phi cường.

Đề ôn thi sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng

• 773 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/03/2012

Chủ đề con lắc đơn-giải thích rõ lực phụ

• 778 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/11/2010

Đề kiểm tra trắc nghiệm 1 tiết VL12 Cơ bản - lần 2

• 1,176 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/11/2010

Đề kiểm tra Dao động cơ

• 833 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 05/09/2010

Đề kiểm tra trắc nghiệm VL12 chương 1

• 1,604 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 01/09/2010

Giáo án VL10 nâng cao

• 500 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 18/08/2010

Giáo án vật lý 10 cơ bản

• 1,375 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 18/08/2010

CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ-LT&BT

• 2,778 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/09/2010

Tìm hiểu hiệu ứng Zeeman

• 960 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 12/06/2010

Giáo án VL12 NC - soạn đầy đủ theo PPCT

• 1,052 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 12/06/2010

Giáo án VL12 cơ bản - soạn đầy đủ theo PPCT

• 1,259 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 12/06/2010

Đề ôn thi Vật lí 12

• 989 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/04/2010

Đề thi thử đại học 2010

• 1,118 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/04/2010

Tìm hiểu phương pháp nhiễu xạ tia X

• 1,816 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 25/08/2009

Giáo án Vật lí 10 Nâng cao

• 1,915 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 14/08/2009

Đề thi thử tốt nghiệp 12

• 1,152 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 11/08/2009

Chuyên đề về dao động tắt dần-dao động cưỡng bức

• 4,532 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/10/2010

ON THI VAT LI 12- CO HIEU QUA

• 949 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/10/2010