Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> le duc tu

👤 Tác giả le duc tu tải lên 22 tài liệu

Tải miễn phí 22 tài liệu đóng góp bởi tác giả le duc tu.

VL8: Chuyển động đều, chuyển động không đều

• 686 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 05/10/2009

VL8: Biểu diễn lực

• 1,058 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 05/10/2009

VL8: Lực ma sát

• 763 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 05/10/2009

VL8: Hai lực cân bằng, Quán tính

• 844 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 05/10/2009

Lý 8: Chuyển động đều, chuyển động không đều

• 887 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 07/09/2009

Lý 8: Vận tốc

• 1,187 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 07/09/2009

Lý 8: Chuyển động cơ

• 824 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 07/09/2009

Đề + đáp án kiểm tra học kì Vật lí 8

• 2,804 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 07/08/2009

Đề kiểm tra Vật lí 7

• 3,105 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 7

• Ngày tải lên: 06/03/2010

Đề kiểm tra 15 phút Lí 7-8 & CN8

• 2,217 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 7

• Ngày tải lên: 07/08/2009

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí 8

• 3,871 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 07/08/2009

Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 2 Lí 8

• 3,689 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 07/08/2009

Bài tập Lí 9 Học kì 2

• 5,916 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 07/08/2009

Bài tập Lí 9 Học kì 1

• 13,182 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 07/08/2009

Bài tập Lí 8 Học kì 2

• 4,837 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 07/08/2009

Bài tập Lí 8 Học kì 1

• 10,732 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 07/08/2009

Giáo án Vật lí 9 (Lê Đức Tư)

• 4,037 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án Vật lý lớp 9 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 14/07/2009

Giáo án Công nghệ 9 (Lê Đức Tư)

• 1,517 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 15/07/2009

Giáo án Công nghệ 8 (Lê Đức Tư)

• 2,082 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 15/07/2009

Giáo án tự chọn THCS (Lê Đức Tú)

• 4,408 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án Vật lý lớp 9 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 14/07/2009

Giáo án Vật lí 7

• 3,120 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án Vật lý lớp 7 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 14/07/2009

Giáo án Vật lí 8 Học kì 2

• 3,006 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án Vật lý lớp 8 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 14/07/2009