Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Dương Văn Đổng - Bình Thuận

👤 Tác giả Dương Văn Đổng - Bình Thuận tải lên 225 tài liệu

Tải miễn phí 225 tài liệu đóng góp bởi tác giả Dương Văn Đổng - Bình Thuận.

Trắc nghiệm vât lý 12 Sóng cơ

• 1,016 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 09/12/2018

Trắc nghiệm vât lý 12 Dòng điên xoay chiều

• 3,592 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/11/2018

Trắc nghiệm vât lý 12 Sóng cơ

• 738 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 21/11/2018

Trắc nghiệm Lý 12: Dao động cơ

• 2,122 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 19/11/2018

Trắc nghiệm Lý 12 - Chương VII: Vật lý hạt nhân

• 3,241 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 10/03/2018

Kiểm tra Lý 12 - Chương VI: Lượng tử ánh sáng

• 2,798 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/03/2018

KT-HS2-Lý 12-Dao động điện từ

• 754 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/01/2018

Kiểm tra trắc nghiệm Lý 11 - Chương IV và V

• 8,023 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 15/01/2018

KTHKI Lý 12 Bình Thuận 2016-2017

• 1,640 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/12/2017

KTHKI Lý 12 Bình Thuận 2016-2017

• 949 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/12/2017

Đề KT Lý 11 HKI - Tự luận

• 1,587 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 07/12/2017

Kiểm tra HS2 - Lý 12CB - Chương II - Sóng cơ

• 2,351 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/12/2017

Nội dung KT-HKI-Lí 11-Tự luận

• 1,313 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 01/12/2017

Nội dung KT-HKI-Lí 11-Tự luận

• 884 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 27/11/2017

Những đường tròn đáng nhớ

• 549 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 26/10/2017

Đề kiểm tra HS 2 - Lý 12CB - Chương I: Dao động cơ

• 1,380 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/10/2017

Đề kiểm tra HS 2 - Lý 12CB - Chương I: Dao động cơ

• 1,058 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/10/2017

Đề kiểm tra HS 2 - Lý 12 - Chương: Dao động cơ

• 904 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/10/2017

Đề kiểm tra hệ số 1 Lý 12 - Chương 1

• 1,697 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/09/2017

Giải chi tiết 4 mã đề THPT QG 2017.

• 1,386 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/09/2017

Đề kiểm tra hệ số 1 Lý 12 - Chương 1

• 1,131 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/09/2017

Đề kiểm tra 20 phút Lý 12 - Chương 1

• 855 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/09/2017

Kiểm tra Lý 12 - Chương VI, VII với 15 đề khác nhau

• 2,567 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/04/2017

Kiểm tra Lý 12 - Chương VI, VII với 15 đề khác nhau

• 1,054 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/04/2017

Kiểm tra Lý 12 - Chương VI, VII với 15 đề khác nhau

• 862 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/04/2017

Kiểm tra HS1 - Lý 11 - Từ trường - Trắc nghiệm

• 811 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 16/01/2017

Kiểm tra HS1 - Lý 12 - Dao động điện từ

• 1,034 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/01/2017

KT HS 1 Lý 12 - Bài 1: Dao động điều hoà, con lắc lò xo

• 537 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/09/2016

Vòng tròn lượng giác

• 552 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 20/08/2016

Đề kiểm tra Lí 11 - Chương II

• 1,649 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 15/08/2016

Đề kiểm tra Lí 11 - Chương I

• 2,754 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 10/08/2016

Lý thuyết - Công thức Lý 12CB

• 53,390 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 02/06/2016

Thi thử THPT QG - Vật Lý 2016 - 02

• 826 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 19/05/2016

Thi thử THPT QG - Vật Lý 2016 - 02

• 1,004 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/05/2016

Thi thử THPT QG - Vật Lý 2016 - 01

• 924 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 07/05/2016

Thi thử THPT QG - Vật Lý 2016 - 01

• 931 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/05/2016

KT Lý 12 - HKII - 03

• 1,049 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/04/2016

KT Lý 12 - HKII - 02

• 816 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/03/2016

KT Lý 12 - học kì 2

• 601 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/03/2016

KT Lý 12 - HS1 - Vật lí hạt nhân - 02

• 1,034 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/03/2016

KT Lý 12 - HS1 - Vật lí hạt nhân - 01

• 967 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/03/2016

KT Lý 12 - HS1 - Lượng tử ánh sáng - 02

• 1,153 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/02/2016

KT Lý 12 - HS1 - Lượng tử ánh sáng - 01

• 1,059 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/02/2016

KT Lý 12 - Dao động và sóng điện từ - 01

• 1,078 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/01/2016

KT Lý 12 - Dao động và sóng điện từ - 02

• 1,450 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/01/2016

KT Lý 12 - Sóng ánh sáng - 01

• 613 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/01/2016

Đề KT - Lý 12 - Sóng ánh sáng - 02

• 3,809 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/01/2016

Đề KT - Lý 12 - Chương V. Sóng ánh sáng

• 1,006 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/01/2016

Đề KT Lý 12 - Chương III. Dòng điện xoay chiều

• 3,175 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/01/2016

Đề KT Lý 12 - Chương IV. Dao động và sóng điện từ

• 535 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/01/2016

Bài tập trắc nghiệm Lý 12 - Tập 2

• 1,897 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/01/2016

Đề KT Lý 12 - HKI - NH 2015-2016 - Bình Thuận

• 1,490 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/01/2016

Đề KT hệ số 1 - Lý 12 - Chương I

• 976 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/12/2015

Đề (đáp án) thi HSG Lý 12 - 2015-2016 - Bình Thuận

• 1,679 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 22/12/2015

Đề KT Lý 12 - HKI - NH 2015-2016 - Bình Thuận

• 986 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/12/2015

Đề KT Lý HKI - NH 2013-2014 - Bình Thuận

• 1,001 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/12/2015

Đề kiểm tra HKI (NH 2014-2015) - Lý 12 - Bình Thuận

• 2,591 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/11/2015

Đề kiểm tra hệ số 1 - Chương III - Lý 12CB

• 921 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 27/11/2015

Bài tập trắc nghiệm Lý 12 - Tập 2

• 622 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/11/2015

Đề kiểm tra hệ số 1 - Lý 12 - Chương II - CB

• 522 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 06/11/2015

Bài tập trắc nghiệm Lý 12 - Tập I

• 1,316 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/09/2015

Bài giải đề thi Vật Lí QG 2015 - File Word

• 6,324 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 10/07/2015

Ôn tập Vật Lý 12 (bản chỉnh sửa)

• 4,523 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/10/2014

Ôn tập Vật Lý 10

• 2,367 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/08/2014

Ôn tập Vật Lý 11

• 2,674 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 30/08/2014

Ôn tập Vật Lý 12

• 952 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/08/2014

Ôn tập Lý 12

• 1,009 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/08/2014

Ôn tập Vật Lý 11

• 6,035 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 31/07/2014

Ôn tập Vật Lý 10

• 5,556 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 31/07/2014

Góp ý về đề thi ĐH môn Lý năm 2014

• 1,551 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 17/07/2014

Đề thi thử TN 2014 - Cơ bản

• 2,807 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 22/05/2014

Ôn tập chương Dao động cơ

• 2,096 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

• Ngày tải lên: 19/04/2014

Ôn tập chương Sóng cơ và sóng âm

• 1,985 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 18/04/2014

Ôn tập chương Dòng điện xoay chiều

• 2,130 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 18/04/2014

Ôn tập chương sóng ánh sáng

• 2,059 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 16/04/2014

Ôn tập chương Lượng tử ánh sáng

• 2,572 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 16/04/2014

Ôn tập chương Vật lí hạt nhân

• 2,297 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 16/04/2014

Tài liệu ôn tập Lý 12CB

• 1,816 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/04/2014

Tài liệu ôn tập Lý 12CB

• 1,077 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/03/2014

Ôn tập chương sóng ánh sáng

• 717 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 18/03/2014

Ôn tập chương Vật lí hạt nhân

• 1,118 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 14/03/2014

Ôn tập chương Lượng tử ánh sáng

• 606 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 14/03/2014

Phản ứng nhiệt hạch

• 1,427 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 14/03/2014

Phản ứng phân hạch

• 2,003 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 14/03/2014

Đề cương ôn tập HKII - Lý 10CB

• 3,639 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 01/03/2014

Đề cương ôn tập HKII - Lý 11CB

• 2,683 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 01/03/2014

Đề cương ôn tập HKII - Lý 12CB

• 1,038 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/03/2014

Phản ứng nhiệt hạch

• 731 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 20/02/2014

Phản ứng phân hạch

• 773 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 20/02/2014

Phóng xạ

• 1,338 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 20/02/2014

Năng lượng liên kết - Phản ứng hạt nhân

• 2,150 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 20/02/2014

Tính chất và cấu tạo hạt nhân

• 1,307 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 20/02/2014

Sơ lược về laze

• 945 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 20/02/2014

Mẫu nguyên tử Bo

• 1,075 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 03/02/2014

Hiện tượng quang - phát quang

• 825 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 03/02/2014

Hiện tượng quang điện trong

• 1,510 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 03/02/2014

SKKN_PPGBTVL12_Phần tính chất sóng-hạt của ánh sáng

• 1,727 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 03/01/2014

Đề (đáp án) thi HSG Lý 12 Bình Thuận 2013-2014

• 2,830 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 06/12/2013

Đề kiểm tra HKI - Lý 12CB

• 1,887 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/11/2013

Giáo án Vật Lý 10 - HKII - Chương trình chuẩn

• 3,000 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 02/09/2013

Giáo án Vật Lý 11 - HKII - Chương trình chuẩn

• 2,537 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 02/09/2013

Giáo án Vật Lý 12 - HKII - Chương trình chuẩn

• 1,766 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 02/09/2013

Giáo án Vật Lý 12 - HKI - Chương trình chuẩn

• 1,946 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 01/08/2013

Giáo án Vật Lý 11 - HKI - Chương trình chuẩn

• 2,251 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 01/08/2013

Giáo án Vật Lý 10 - HKI - Chương trình chuẩn

• 2,225 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 01/08/2013

Bài giải môn Lý ĐH và CĐ năm 2013

• 997 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/07/2013

Các dạng trắc nghiệm Lý 12 - Vật lý hạt nhân

• 1,722 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 23/06/2013

Các dạng trắc nghiệm Lý 12 - Sóng cơ

• 2,391 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 21/06/2013

Các dạng trắc nghiệm Lý 12 - Sóng ánh sáng

• 2,326 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 20/06/2013

Các dạng trắc nghiệm Lý 12 - Sóng cơ

• 975 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 17/06/2013

Các dạng trắc nghiệm Lý 12 - Dao động cơ

• 2,054 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 16/06/2013

Ôn tập Vật lý 10- Chương trình chuẩn

• 3,322 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 21/05/2013

Ôn tập Vật lý 11- Chương trình chuẩn

• 3,018 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 21/05/2013

Ôn tập Lý 12 - Chương trình chuẩn

• 1,365 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/01/2013

Giáo án Lý 11CB-HKII-Đã giảm tải

• 3,245 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 09/01/2013

Giáo án Lý 11CB-HKI-Đã giảm tải

• 2,071 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 09/01/2013

Giáo án Lý 10CB - HKII - Đã giảm tải

• 2,012 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 09/12/2012

Giáo án Lý 10CB - HKI - Đã giảm tải

• 1,188 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 09/12/2012

Đề (đáp án) thi HSG Lý 12 Bình Thuận 2010-2011

• 1,189 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 07/12/2012

Đề (đáp án) thi HSG Lý 12 Bình Thuận 2011-2012

• 1,010 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 07/12/2012

Đề (đáp án) thi HSG Lý 12 Bình Thuận 2012-2013

• 1,320 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 07/12/2012

Giáo án Lý 11CB - HKII - Đã giảm tải

• 1,446 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 23/10/2012

Giáo án Lý 11CB - HKI - Đã giảm tải

• 1,372 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 23/10/2012

Giáo án Lý 12CB - Đã giảm tải

• 4,450 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 02/10/2012

Ma trận đề kiểm tra Lý 12CB

• 4,645 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/08/2012

Ôn tập Lý 12 - Chương trình chuẩn

• 1,281 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/05/2012

Ôn tập Lý 12 - Chương trình nâng cao

• 978 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/04/2012

Ôn tập Lý 12CB

• 870 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/03/2012

Đề Thi HKII-Lý12CB

• 1,646 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/03/2012

Đề Thi HKII-Lý12CB

• 717 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/03/2012

Đề kT 1 tiết Chương VI và VII - Lý 12CB

• 1,358 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/02/2012

Đề kiểm tra 1 tiết Lý 12 - Chương IV và chương V

• 2,976 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/02/2012

Đề cương ôn tập Lý 12CB - HKII

• 966 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/01/2012

Đề kiểm tra 1 tiết Lý 12 - Chương IV và chương V

• 605 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 13/01/2012

Giáo án Lý 12CB - Mới - Có tự chọn

• 2,464 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 10/01/2012

Giáo án tự chọn bám sát Lý 12 theo PPCT mới

• 11,047 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 02/01/2012

Giáo án Lý 12CB theo giảm tải

• 1,230 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 24/12/2011

Giải các bài tập Lý 12 - Phần vật lí hạt nhân

• 5,469 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 28/03/2011

Giải các bài tập Lý 12 - Phần sóng ánh sáng

• 2,579 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 28/03/2011

Giải các bài tập Lý 12 - Phần Sóng cơ & Sóng âm

• 4,458 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 27/03/2011

Giải các bài tập Lý 12 - Phần dao động cơ

• 2,223 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 27/03/2011

Giải các bài tập Lý 12 - Phần động lực học vật rắn

• 2,327 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 25/03/2011

Ôn tập Lý 12 - Từ vi mô đến vĩ mô

• 2,387 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Từ vi mô đến vĩ mô

• Ngày tải lên: 09/10/2010

Ôn tập Lý 12 - Vật lý hạt nhân..

• 1,614 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 07/10/2010

Ôn tập Lý 12 - Lượng tử ánh sáng

• 2,901 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 06/10/2010

Ôn tập Lý 12 - Sóng ánh sáng

• 2,643 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 04/10/2010

Ôn tập Lý 12 - Dòng điện xoay chiều

• 4,251 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 28/09/2010

Ôn tập Lý 12 - Sóng cơ, sóng âm

• 2,671 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 26/09/2010

Ôn tập Lý 12 - Dao động cơ

• 1,646 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 23/09/2010

Ôn tập Lý 12 - Từ vĩ mô đến vi mô

• 2,117 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Từ vi mô đến vĩ mô

• Ngày tải lên: 17/03/2010

Ôn tập Lý 12 - Vật lí hạt nhân

• 1,712 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 17/03/2010

Giáo án Lý 12CB mới theo giảm tải

• 3,774 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 24/12/2011

Giáo án Lý 11CB trọn bộ

• 2,382 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 09/02/2010

Giáo án Vật Lý 12 Cơ Bản Học kì II

• 1,990 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 18/01/2010

Giáo án lý 12CBHKI

• 727 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 27/12/2009

Sự phát quang - Sơ lược về laze (NC)

• 1,732 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 12/11/2009

Ôn tập Lý 12 - Phần dòng điện xoay chiều

• 2,216 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 15/09/2009

Ôn tập Lý 12 - Phần sóng cơ

• 1,575 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 15/09/2009

Ôn tập Lý 12CB (Dương Văn Đổng)

• 1,234 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/05/2009

Kiểm tra 1 tiết 12CB-Bài 3 (Dương Văn Đổng)

• 936 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/03/2009

Ôn tập Lý 12 - Phần sóng ánh sáng

• 3,760 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 18/02/2009

Đề (đáp án) thi HSG Lý 12 Bình Thuận 0809

• 3,445 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 13/04/2009

Đề (đáp án) thi HSG Lý 12 Bình Thuận 0708

• 3,958 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 13/04/2009

Đề thi HKI Lý 12NC_0809 (Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận)

• 1,012 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/01/2009

Đề thi HKI Lý 12CB_0809 (Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận)

• 1,196 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/01/2009

Một số đề thi, đáp án HSG Lý 12QG

• 4,469 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Đề kiểm tra 1tiết Lý 12 CB trắc nghiệm - Bài 1(Dương Văn Đổng)

• 1,089 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/11/2008

Giáo án Lý 12 - Cơ bản (HKI)

• 1,735 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 29/10/2008

Giáo án Lý 11 - Cơ bản (HKI)

• 2,396 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 12/04/2009

Giáo án Lý 12 - Cơ bản (chương I)

• 1,320 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 30/08/2008

Giáo án Lý 12 cũ

• 1,276 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 12/04/2009

ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12- 63TRANG *Dương Văn Đổng)

• 3,599 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Giáo án Vật lý 10 - Ban cơ bản (Dương Văn Đổng)

• 4,148 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 11/04/2009