Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Ngô Vinh Huy

👤 Tác giả Ngô Vinh Huy tải lên 2 tài liệu

Tải miễn phí 2 tài liệu đóng góp bởi tác giả Ngô Vinh Huy.

Cơ học lượng tử - Nguyễn Xuân Hy

• 645 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lý lý thuyết

• Ngày tải lên: 17/12/2017

Einstein's Universe Without Big Bang

• 801 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 11/12/2017