Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Tran van phong

👤 Tác giả Tran van phong tải lên 7 tài liệu

Tải miễn phí 7 tài liệu đóng góp bởi tác giả Tran van phong.

Đề thi thử THPTQG Của báo VL&TT lần 3

• 574 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 12/05/2017

Tạp chí Physics For You - April 2016

• 1,199 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 22/12/2016

Tạp chí Physics For You - August 2016

• 1,235 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 22/12/2016

Đề thi theo cấu trúc 50%-30%-10%-10%

• 1,655 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/05/2016

Đề thi theo cấu trúc 25%-15%-5%-5%

• 1,261 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/05/2016

Hàm sóng và phương trình Schrodinger

• 2,005 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lý lý thuyết

• Ngày tải lên: 20/03/2013