Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyễn Tấn Lập

👤 Tác giả Nguyễn Tấn Lập tải lên 24 tài liệu

Tải miễn phí 24 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyễn Tấn Lập.

Ma trận kiểm tra giữa kì 1 Vật lí 9

• 1,028 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án Vật lý lớp 9 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 14/06/2021

Giải chi tiết đề thi Vật lý TS lớp 10 chuyên LQĐ, tháng 6/2014

• 1,058 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 11/06/2014

Bộ đề cương VẬT LÝ 6,7,8,9 HK2

• 4,094 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 11/04/2011

Bộ đề thi VẬT LÝ THCS HK2 (chuẩn KTKN))

• 4,084 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 11/04/2011

Đề thi VLý 9 HKI & Đáp án

• 2,174 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 16/12/2010

Đề thi VLý 8 HKI (chuẩn KTKN)

• 1,998 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 16/12/2010

SKKN: Cải tiến thiết bị TN VL...

• 815 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 21/11/2010

Đề cương ôn tập VLý 8, 9 NH10-11(chuẩn KTKN)

• 1,509 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 21/11/2010

Giáo án Vật lí 7 - Chương 1

• 2,825 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án Vật lý lớp 7 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 14/11/2010

Giáo án Vật lí 9 - Chương 2

• 1,046 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án Vật lý lớp 9 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 14/11/2010

Giáo án Vật lí 9 - Chương 1

• 1,014 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án Vật lý lớp 9 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 14/11/2010

Giáo án Vật lí 7 - Chương 3 (Điện học)

• 5,220 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án Vật lý lớp 7 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 14/11/2010

Hội giảng Vlý 9 : Bài 13 Điện năng...

• 620 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 03/09/2010

Vlý 9 - bài 9 - Sự phụ thuộc của R vào vật liệu

• 540 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 03/09/2010

Áp suất chất lỏng

• 958 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 6

• Ngày tải lên: 03/09/2010

VL8 - Chuyển động đều, chuyển động không đều

• 896 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án Vật lý lớp 8 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 03/09/2010

VL7- Độ to của âm

• 1,334 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 7

• Ngày tải lên: 03/09/2010

Đề thi VLý 9 HKI

• 1,011 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 03/09/2010

Đề cương ôn tập Vật lý 6, 7, 8, 9 HK 1 THCS

• 11,896 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 03/09/2010

Đề thi chọn HSG Vật Lý 2010 - THCS Huỳnh Khương Ninh

• 755 lượt tải về

• Chuyên mục: HSG Lớp 9

• Ngày tải lên: 23/03/2018