Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Châm

👤 Tác giả Châm tải lên 9 tài liệu

Tải miễn phí 9 tài liệu đóng góp bởi tác giả Châm.

Đề và đáp án Vật lí 2016 của Bộ

• 557 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 04/07/2016

Dự Thảo CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ

• 1,740 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 10/08/2015

Đề kiểm tra 45 phút lớp 10

• 1,108 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 08/12/2009

Đề thi học kì 1 Vật lý 12 Năm 2009-2010 (THPT Triệu Sơn 4, Thanh Hóa)

• 2,935 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/12/2009

Bài 15: Định luật 2 Niutơn 10 -NC

• 1,723 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 24/10/2009