Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> phạm văn hải

👤 Tác giả phạm văn hải tải lên 23 tài liệu

Tải miễn phí 23 tài liệu đóng góp bởi tác giả phạm văn hải.

Đề thi thử số 7 năm 2016

• 1,041 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/05/2016

Giải chi tiết chuyên Vinh lần 3 năm 2016

• 3,167 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/05/2016

Đề thi thử đại học lần 1

• 966 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 17/12/2015

Giải chi tiết đề thi thử lần 3 ĐH Vinh

• 17,095 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 12/05/2014

Bài tập tổng quát và đề thi hết chương dao động cơ

• 2,704 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 18/09/2013

Đề thi thử lần 1 TP Vinh

• 1,603 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/11/2012

Giải chi tiết đề thi khảo sát chất lượng 12 khối chuyên đại học vinh

• 1,301 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/09/2012

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 12 khối chuyên ĐH Vinh

• 527 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/09/2012

Giải chi tiết đề thi đại học 2010

• 34,254 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 07/07/2010