Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Hoàng Đăng Tôn

👤 Tác giả Hoàng Đăng Tôn tải lên 9 tài liệu

Tải miễn phí 9 tài liệu đóng góp bởi tác giả Hoàng Đăng Tôn.

Từ thông - cảm ứng điện từ

• 4,120 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Cảm ứng điện từ

• Ngày tải lên: 10/04/2013

Bài tập hay và khó phần giao thoa sóng ánh sáng

• 8,502 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 10/04/2013

MỘT SỐ BÀI TẬP HAY PHẦN GIAO THOA SÓNG

• 1,911 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 06/04/2013

BẢI TẬP CHUYÊN ĐỀ 5 TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

• 1,089 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 06/04/2013

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 4 CÁC LOẠI DAO ĐỘNG

• 1,473 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 06/04/2013

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 3 CON LẮC ĐƠN

• 2,730 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 06/04/2013

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 2 CON LẮC LÒ XO

• 1,869 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 06/04/2013

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 1 DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 3,887 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 06/04/2013