Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Trần Nghĩa Hà

👤 Tác giả Trần Nghĩa Hà tải lên 66 tài liệu

Tải miễn phí 66 tài liệu đóng góp bởi tác giả Trần Nghĩa Hà.

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VẬT LY 10 BA BÀI ĐẦU CỦA CHƯƠNG 2

• 877 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 03/10/2022

ĐỀ THI THỬ SỐ 8 THẦY NGHĨA HÀ

• 642 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/08/2020

ĐỀ THI THỬ SỐ 7 THẦY NGHĨA HÀ

• 1,257 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/07/2020

ĐỀ THI THỬ SỐ 6 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

• 1,544 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/07/2020

ĐỀ THI THỬ SỐ 5 THẦY NGHĨA HÀ

• 1,479 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 07/07/2020

ĐỀ THI THỬ SỐ 3 THẦY NGHĨA HÀ

• 1,242 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/07/2020

ĐỀ THI THỬ SỐ 4 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

• 2,321 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/07/2020

ĐỀ THI THỬ SOOSS 3 THẦY NGHĨA HÀ

• 1,074 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/07/2020

ĐỀ THI THỬ SỐ 2 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

• 1,619 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/07/2020

100 CÂU HỎI LÝ THUYẾT PHẦN TỪ TRƯỜNG CÓ ĐÁP ÁN

• 948 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 30/10/2019

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019

• 5,605 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/07/2019

MỘT SỐ BÀI TẬP HAY VÀ KHÓ PHẦN DAO ĐỘNG CƠ

• 3,203 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/07/2018

36 BÀI TẬP LỚP 12 HAY VÀ KHÓ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

• 3,025 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/06/2014

15 ĐỀ ÔN THI TNTHPT

• 1,976 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 19/04/2014

ĐỀ THI THỬ SỐ 2 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

• 3,178 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/04/2014

CÔNG THỨC TÍNH NHANH VẬT LÝ 12

• 26,673 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 11/03/2014

ĐỀ 05 - LỚP 11 HỌC KÌ 1 (THẦY NGHĨA HÀ)

• 1,660 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 23/11/2013

ĐỀ 04 - LỚP 11 HỌC KÌ 1 (THẦY NGHĨA HÀ)

• 1,078 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 23/11/2013

ĐỀ 03 - LỚP 11 HỌC KÌ 1 (THẦY NGHĨA HÀ)

• 846 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 23/11/2013

ĐỀ 02 - LỚP 11 HỌC KÌ 1 (THẦY NGHĨA HÀ)

• 1,106 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 23/11/2013

ĐỀ 01 - LỚP 11 HỌC KÌ 1 (THẦY NGHĨA HÀ)

• 1,130 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 23/11/2013

CHU KÌ CON LẮC ĐƠN THAY ĐỔI THEO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO

• 1,111 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 06/08/2013

BÀI TẬP ĐỒ THỊ DĐĐH - THẦY NGHĨA HÀ - PLEIKU

• 3,691 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 27/07/2013

ĐỀ SỐ 25 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

• 1,267 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/06/2013

847 CÂU HỎI LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN

• 25,942 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/04/2013

ĐỀ THI THỬ 11 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

• 2,169 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/04/2013

Lí thuyết và bài tập Từ trường

• 4,428 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 29/08/2012

LÝ THUYẾT VẬT LÝ 11 NÂNG CAO

• 6,100 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 16/08/2012

BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT CU -LÔNG

• 8,129 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 31/07/2012

CÔNG THỨC TÍNH NHANH VẬT LÝ 10

• 8,905 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 30/07/2012

BÀI TẬP TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 11,836 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 29/07/2012