Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyễn Lê Anh

👤 Tác giả Nguyễn Lê Anh tải lên 105 tài liệu

Tải miễn phí 105 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyễn Lê Anh.

Vật lý Hạt nhân hiện đại (Phần 2: Phản ứng hạt nhân)

• 898 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lý lý thuyết

• Ngày tải lên: 11/03/2021

Nuclear structure (Volume 2) - Aage Bohr, Ben R. Mottelson

• 772 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý hạt và năng lượng cao

• Ngày tải lên: 11/03/2021

Nuclear structure - Aage Bohr, Ben R. Mottelson

• 764 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý hạt và năng lượng cao

• Ngày tải lên: 11/03/2021

Đề thi Cơ sở Toán cho Vật lý lý thuyết K26 (HCMUS)

• 861 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 14/03/2017

NATIONAL HIGH SCHOOL EXAMINATION 2015

• 974 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/05/2016

Tài liệu môn Phương pháp dạy bài tập Vật lý phổ thông

• 1,189 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 02/02/2015

Tạp chí PHYSICS FOR YOU tháng 10 - 2014

• 720 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 16/11/2014

Đề cương ôn tập Chuyên đề Điện học (HCMUP)

• 650 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 11/10/2014

Tạp chí PHYSICS FOR YOU tháng 9 - 2014

• 1,155 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 05/10/2014

Tạp chí PHYSICS FOR YOU tháng 8 - 2014

• 1,066 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 17/08/2014

Statistical Thermodynamics - Cambridge UP

• 1,021 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 17/08/2014

Đề thi kết thúc học phần môn Quang học 2013-2014 (HCMUP)

• 1,178 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 29/06/2014

Đề thi thử ĐH môn Vật lý khối A A1

• 2,076 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/05/2014

Đề cương ôn tập môn Lịch sử Vật lý (HCMUP)

• 739 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 15/01/2014

Đề thi kết thúc học phần Nhiệt học 2011 - ĐHSPTPHCM

• 898 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 12/08/2013

Đề thi kết thúc học phần Thiên văn 2011 - ĐHSPTPHCM

• 649 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 12/08/2013

Đề thi kết thúc học phần điện học 2011 - ĐHSPTPHCM

• 531 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 12/08/2013

Đề thi cuối kì Giải tích 2 khóa K38 khoa Vật lý (HCMUP)

• 1,235 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 30/06/2013

Đề thi Hóa học đại cương 2013 - khoa Vật lý (HCMUP)

• 954 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 30/06/2013

Đề thi Giải tích 2 ngành Vật lý học K37 (HCMUP)

• 1,075 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 23/06/2013

Đề kiểm tra giữa kỳ Giải tích 2 khoa Lý 2013

• 523 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 16/04/2013

Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)

• 193,868 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 17/03/2013

Phương pháp Toán lý (phương trình truyền nhiệt & phương trình Laplace)

• 2,945 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 19/01/2013

Đề thi Đại số tuyến tính 2012 - 2013 (khoa Vật lý - HCMUP)

• 1,301 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 17/01/2013

Bài tập phần Tụ điện (nâng cao)

• 2,345 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 16/01/2013

Tìm hiểu các loại đèn đường

• 569 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 11/01/2013

Đề cương ôn tập môn Cơ lý thuyết (HCMUP)

• 2,600 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 29/12/2012

Đề thi Vật lý nguyên tử và hạt nhân năm 2005 (HCMUP)

• 1,041 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 25/12/2012

Đề thi Vật lý nguyên tử và hạt nhân năm 2000 (HCMUP)

• 1,005 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 25/12/2012

Tàu đệm từ

• 1,235 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 23/12/2012

Xử lý chất thải hạt nhân

• 1,124 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 05/12/2012

Xử lý chất thải hạt nhân

• 758 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 05/12/2012

Đề cương ôn tập môn Cơ lý thuyết (HCMUP)

• 652 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 22/07/2012

Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối B năm 2012

• 1,994 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 10/07/2012

Đề thi Toán khối A và A1 năm 2012

• 1,647 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 04/07/2012

Đề thi môn Vô tuyến điện kỹ thuật trường ĐHSP TPHCM

• 1,152 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 21/06/2012

Đề thi môn Lịch sử Vật lý trường ĐHSP TPHCM

• 1,140 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 21/06/2012

Đề cương ôn tập Điện kỹ thuật

• 851 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 11/06/2012

Đề thi kết thúc học phần Quang học 2011 - 2012 ĐHSPTPHCM

• 1,034 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 31/05/2012

Báo cáo thí nghiệm Kỹ thuật điện

• 1,454 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 21/05/2012

Nhiễu xạ tia X bởi các tinh thể

• 812 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 13/05/2012

Kiểm tra giữa kỳ môn Cơ học 2012 - Trường ĐHSP TPHCM

• 572 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 05/04/2012

Chuyên đề Định luật Ohm tổng quát

• 673 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 27/03/2012

Đề thi Điện học ĐHSP TPHCM

• 1,203 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 27/03/2012

Đề thi kết thúc học phần Thiên văn 2011 - ĐHSPTPHCM

• 850 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 27/03/2012

Đề thi kết thúc học phần Nhiệt học 2011 - ĐHSPTPHCM

• 982 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 27/03/2012

Đề thi kết thúc học phần điện học 2011 - ĐHSPTPHCM

• 856 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 22/03/2012