Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyễn Đình Tấn

👤 Tác giả Nguyễn Đình Tấn tải lên 44 tài liệu

Tải miễn phí 44 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyễn Đình Tấn.

Random Quiz

• 1,389 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 25/04/2021

Hiệu tần số trong mạch RLC

• 1,641 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 25/04/2021

Đáp án đề thi HSG vật lí 12 Quảng Bình 2019-2020

• 4,029 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 18/12/2019

Đề HSG vật lí 12 Quảng Bình 2019-2020

• 2,878 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 18/12/2019

Đáp án đề thi HSG vật lí 9 Quảng Bình 2019-2020

• 1,496 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 18/12/2019

Đề HSG vật lí 9 Quảng Bình 2019-2020

• 1,170 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 18/12/2019

Đáp án đề thi HSG vật lí 9 Quảng Bình 2019

• 1,215 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 20/03/2019

Đề HSG vật lí 9 Quảng Bình 2019

• 1,060 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 20/03/2019

Đáp án ĐHSPHN lần 5

• 1,525 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/05/2013

Đề thi thử ĐH lần 5 chuyên ĐHSPHN

• 2,644 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/05/2013

Đáp án đề thi HSG 11 tỉnh Quảng Bình năm 2013

• 1,193 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 04/04/2013

Đề thi HSG lớp 11 năm 2013 Quảng Bình

• 1,246 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 30/03/2013

Đề thi vào Chuyên Quảng Bình năm 2009

• 534 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 14/06/2012

Ôn thi ĐH - Đề số 8 - Nguyễn Đình Tấn

• 1,646 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 12/12/2011

Đề thi HSG tỉnh Quảng Bình lớp 12 vòng 1 năm 2011

• 1,244 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 19/10/2011

Irodov Problems In General Physics (File .djvu)

• 1,646 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 06/11/2010

Đáp án đề thi HSG tỉnh Quảng Bình 2010 - Vòng 2

• 1,170 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 03/11/2010

Đáp án đề thi HSG tỉnh Quảng Bình 2010 - Vòng 1

• 1,282 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 03/11/2010

Đề HSG Vật lí tỉnh Quảng Bình 2010 - Vòng 2

• 1,069 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 01/11/2010

Đề HSG Vật lí tỉnh Quảng Bình 2010 - Vòng 1

• 1,097 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 01/11/2010

Kho Flash mô phỏng các hiện tượng vật lí

• 4,269 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 31/03/2009