Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Thái Tiến Đạt

👤 Tác giả Thái Tiến Đạt tải lên 26 tài liệu

Tải miễn phí 26 tài liệu đóng góp bởi tác giả Thái Tiến Đạt.

ĐỀ-ĐA HSG 12 KIÊN GIANG 2013-2014 NGÀY 2

• 1,045 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 24/07/2014

ĐỀ-ĐA HSG 12 KIÊN GIANG 2013-2014 NGÀY 1

• 1,010 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 24/07/2014

ĐỀ-ĐA OLYMPIC 30/4 2013 lần XIX lớp 11

• 3,350 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/03/2014

ĐỀ- ĐÁP ÁN HSG 12 BẾN TRE 2009-2010

• 1,165 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 22/02/2014

ĐỀ-ĐA HSG BẠC LIÊU 2009-2010

• 1,701 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 14/10/2013

ĐỀ-ĐA HSG BẠC LIÊU 2008-2009

• 1,715 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 14/10/2013

ĐỀ-ĐA HSG BẠC LIÊU 2007-2008

• 1,732 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 14/10/2013

25 Đề thi - Đáp án HSG Vật Lý 12 các tỉnh

• 18,601 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 05/06/2013

Đề thi olympic 30-4 lần XIX-2013 lớp 10

• 4,747 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/06/2013

25 Đề thi - Đáp án HSG Vật Lý 12 các tỉnh

• 1,787 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 04/06/2013

Đề thi HSG lớp 10 (Bảng A+B) Bạc Liêu 2012-2013

• 1,511 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 29/05/2013

Nội dung - quy cách ra đề thi Olympic 30-4 lần XIX - 2013

• 1,059 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/03/2013

Đề thi Olympic 30-4 lớp 10 năm 1995

• 1,612 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 03/02/2013

Đề thi HSG lớp 10 tỉnh Bạc Liêu 2009-2010

• 1,084 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 31/01/2013

Đề thi HSG lớp 10 Bạc Liêu 2008-2009

• 938 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 15/12/2012

Đề thi HSG lớp 10 Bạc Liêu 2007-2008

• 690 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 15/12/2012

Bài tập và lời giải Cơ học đại cương

• 4,682 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 21/08/2012

Bài tập Cơ học_ Dương Trọng Bái, Tô Giang

• 5,718 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 10/08/2012

Olympic 30-4 lớp 10 lần XV năm 2009

• 2,098 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/08/2012

Đề TS lớp 10 chuyên Lý Bạc Liêu 2012-2013

• 687 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 09/07/2012

Đề TS chuyên Lý Bình Định 2011-2012

• 661 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 13/06/2012

Giải toán Vật Lý 11 (Bùi Quang Hân, .djvu)

• 10,256 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 30/11/2011

14 Đề tuyển sinh THPT Năng Khiếu ĐHQG Tp.HCM

• 1,969 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 13/11/2011