Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> truong

👤 Tác giả truong tải lên 162 tài liệu

Tải miễn phí 162 tài liệu đóng góp bởi tác giả truong.

ĐỀ KHẢO SÁT LÍ 12 SỞ VĨNH PHÚC

• 1,007 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/12/2020

ĐỀ KS LÍ 12 VINH PHÚC 2019-2020

• 589 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 19/06/2020

ĐỀ HSG LÍ 12 VĨNH PHÚC 2019-2020

• 5,586 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 01/02/2020

ĐỀ HSG LÍ 10 VĨNH PHÚC_ 2019

• 1,734 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 11/04/2019

ĐỀ THI THỬ THPT QUÔC GIA _VĨNH PHÚC

• 1,235 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/12/2016

BÀI TẬP CẮT GHÉP LÒ XO_ GỬI CÁC EM HS

• 985 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 31/08/2016

ÔN THI HSG CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG

• 3,135 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 27/02/2016

ÔN THI HSG TỤ ĐIỆN

• 972 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 29/12/2015

Bài tập sự cân bằng của điện tích

• 1,141 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 10/08/2015

BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT CULÔNG DẠNG 1+2 _GỬI CÁC EM HS

• 3,506 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 25/07/2015

ÔN THI ĐIỂM 8 ĐIỆN XC CHO HS THI THPT QUỐC GIA

• 1,372 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 10/06/2015

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC

• 1,241 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/04/2015

MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC CÓ GIẢI

• 1,341 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/04/2015

Đề thi thử học sinh giỏi 10 có giải lần 2

• 2,239 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 03/04/2015

Đề thi thử học sinh giỏi 10 có giải sẵn

• 3,104 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 27/03/2015

THÍ NGHIỆM ẢO _ĐỊNH LUẬT SÁC LƠ

• 2,280 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 02/03/2015

BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG GỬI CÁC EM ÔN TẬP TẾT

• 2,789 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 15/02/2015

ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP ÔN THI LẦN 3

• 858 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/12/2014

ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP ÔN THI ĐH LẦN 2

• 1,062 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 31/10/2014

ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP ÔN THI ĐH

• 726 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/10/2014

ÔN TẬP CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ

• 3,576 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 17/08/2014

Ôn tập dao động cơ trước kì thi

• 877 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 26/06/2014

Ôn tập Hạt nhân trước kì thi lần cuối

• 1,110 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 20/06/2014

Ôn tập hạt nhân nguyên tử trước kì thi

• 1,204 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 15/06/2014

Ôn tập lượng tử ánh sáng trước kì thi

• 1,481 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 14/06/2014

Ôn tập Sóng ánh sáng trước ngày thi

• 1,269 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 12/06/2014

Ôn tập Sóng cơ trước kì thi

• 1,710 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 11/06/2014

GIAO THOA VỚI NHIỀU ÁNH SÁNG CÓ LỜI GIẢI

• 2,247 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 03/05/2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC

• 1,358 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 12/04/2014

Đề thi thử đại học

• 1,187 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 07/04/2014

ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẠI HỌC

• 1,282 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/04/2014

ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 1,197 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 20/11/2013

50 BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ ÔN HSG LÍ 12

• 2,075 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 28/09/2013

DAO ĐỘNG CƠ HỌC TRONG ĐỀ THI ĐH TỪ 2007-2013

• 5,437 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 04/08/2013

200 CÂU LÍ THYẾT VẬT LÍ 12_ÔN TẬP LẦN 1

• 1,047 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/06/2013

CÁC BÀI TẬP HỌC SINH ÔN THI ĐẠI HỌC NÊN LÀM

• 1,626 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/05/2013

ĐỀ THI HỌC KÌ II LÍ 10, THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

• 2,390 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 29/04/2013

MỘT SỐ BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY

• 2,171 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 20/04/2013

ÔN TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU_3

• 1,127 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 08/04/2013

ÔN TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU_2

• 1,191 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 26/03/2013

ÔN TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU_1

• 1,225 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/03/2013

Một số bài tập phản ứng hạt nhân

• 1,957 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 15/03/2013

Bài tập phản ứng hạt nhân

• 1,596 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 12/03/2013

Một số câu bài tập phóng xạ

• 1,129 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 09/03/2013

Bài tập phóng xạ

• 1,095 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 06/03/2013

BÀI TẬP CẤU TẠO HẠT NHÂN, NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

• 2,407 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 03/03/2013

BÀI TẬP QUANG PHỔ NGUYÊN TỬ HIDRO

• 2,142 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 25/02/2013

BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG CỦA e TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

• 712 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/02/2013

BÀI TẬP HIỆU ĐIỆN THẾ HÃM

• 1,487 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 12/02/2013

BÀI TẬP GIỚI HẠN QUANG ĐIỆN

• 1,469 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 03/02/2013

ÔN TẬP SÓNG ÁNH SÁNG SỐ 3

• 1,211 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 29/01/2013

ÔN TẬP SÓNG ÁNH SÁNG SỐ 2

• 1,277 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 25/01/2013

ÔN TẬP SÓNG ÁNH SÁNG SỐ 1

• 2,048 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 22/01/2013

BÀI TẬP TÁN SẮC ÁNH SÁNG

• 4,178 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 20/01/2013

BÀI TẬP GIAO THOA ĐẶT TRONG MÔI TRƯỜNG CHIẾT SUẤT n

• 1,095 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 18/01/2013

BÀI TẬP GIAO THOA ÁNH SÁNG TỔNG HỢP

• 2,880 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 16/01/2013

BÀI TẬP XÁC ĐỊNH SỐ VÂN SÁNG VÂN TỐI

• 1,345 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 13/01/2013

BÀI TẬP KHOẢNG VÂN- VỊ TRÍ VÂN SÁNG, VÂN TỐI

• 1,623 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/01/2013

Bài tập động cơ ba pha

• 1,108 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 09/01/2013

Bài tập máy biến áp

• 1,618 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 05/01/2013

BÀI TOÁN HỘP KÍN-GHÉP TỤ

• 985 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 04/01/2013

ĐIỆN XOAY CHIỀU-BIỆN LUẬN THEO C-W

• 1,317 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 02/01/2013

ĐIỆN XOAY CHIỀU -BIỆN LUẬN THEO R-L

• 1,093 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 28/12/2012

MỘT SỐ BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY

• 1,836 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 25/12/2012

ÔN TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 803 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/12/2012

ÔN LUYỆN ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 709 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 14/12/2012

CÁC CHUYÊN ĐỀ HỘI THẢO LÍ-TOÁN -HOÁ TẠI THPTTHĐ-TD-VP

• 1,113 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 12/12/2012

BÀI TẬP ĐỆN XOAY CHIỀU HAY

• 1,360 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 10/12/2012

BÀI TOÁN ĐỘ LỆCH PHA

• 1,526 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 08/12/2012

ÔN TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 827 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 05/12/2012

BÀI TẬP CÔNG SUẤT, HỆ SÓ CÔNG SUẤT

• 988 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 02/12/2012

BÀI TẬP LẬP BIỂU THỨC U,I, LIÊN HỆ ĐIỆN ÁP

• 1,178 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 29/11/2012

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY

• 951 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 29/11/2012

CÁC BÀI TẬP ĐIIỆN XOAY CHIỀU HAY

• 1,401 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 27/11/2012

ĐỀ KHẢO SÁT VẬT LÍ 12 LẦN 1

• 625 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/11/2012

20 ĐỀ BỔ ÍCH DÙNG CHO HỌC SINH ÔN LUYỆN

• 773 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/11/2012

ĐỀ KHẢO SÁT VẬT LÍ 11 LẦN 1

• 1,978 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 13/09/2012

CÁC BÀI TOÁN HAY VỀ CON LẮC LÒ XO

• 3,460 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 09/09/2012

ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 676 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 04/09/2012

BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ

• 521 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 21/08/2012

Ôn tập dao dộng cơ

• 553 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 19/08/2012

16 CÂU DAO ĐỘNG CƠ HAY

• 1,014 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/08/2012

CÁC BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ HAY

• 1,431 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/08/2012

Ôn tập Dao động cơ

• 556 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 11/08/2012

MỘT SỐ BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ HAY

• 1,127 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/08/2012

100 câu ôn tập chương Dao động cơ

• 816 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 09/08/2012

110 bài tập chương Dao động cơ

• 1,061 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 07/08/2012

Bài tập Sóng âm

• 1,404 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 06/08/2012

Bài tập Mức cường độ âm

• 1,450 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 06/08/2012

Bài tập Sóng dừng

• 1,730 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 06/08/2012

Bài tập giao thoa sóng

• 1,820 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 02/08/2012

125 bài tập ôn chương vật rắn

• 1,396 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 01/08/2012

Bài tập Đại cương sóng cơ

• 1,253 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 01/08/2012

Bài tập chương vật rắn 12

• 974 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 28/07/2012

132 câu dao động cơ

• 721 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 23/07/2012

Đề khảo sát chương dao động cơ lần 3

• 828 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 23/07/2012

Đề khảo sát chương dao động cơ lần 1

• 863 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 23/07/2012

Đề khảo sát chương dao động cơ lần 2

• 912 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 23/07/2012

50 bài sóng cơ ôn thi học sinh giỏi 12

• 5,794 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/07/2012

Hệ thống bài tập chương Dao động cơ

• 1,581 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/07/2012

150 CÂU LÍ THUYẾT LÍ 12

• 1,199 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/06/2012

Một số câu sóng ánh sáng hay

• 2,573 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 26/05/2011

Một số câu điện xoay chiều hay

• 2,617 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 25/05/2011

Một số bài dao động hay

• 1,523 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 16/04/2011

Các bài toán điện xoay chiều

• 1,517 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/01/2011