Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> ephoton

👤 Tác giả ephoton tải lên 115 tài liệu

Tải miễn phí 115 tài liệu đóng góp bởi tác giả ephoton.

Đề thi HSG Quốc gia 2015 môn Vật Lí [Ngày thứ nhất 8/1]

• 1,793 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/01/2015

Đề thi HSG Quốc gia môn Vật Lí [Ngày thứ hai 4-1]

• 715 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/01/2014

Đề thi HSG Quốc gia môn Vật Lí [Ngày thứ nhất 3-1]

• 1,204 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 03/01/2014

Đề Vật Lí HSG Quốc gia ngày 11-01-2013

• 1,385 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/01/2013

Phần mềm xem TV trực tuyến, đặc biệt là bóng đá và để học ngoại ngữ

• 1,069 lượt tải về

• Chuyên mục: Các phần mềm khác

• Ngày tải lên: 27/03/2012

Tạp chí Kvant của Nga, số 2 năm 2010

• 1,698 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 22/03/2012

Sách Vật Lí của Hy Lạp, tác giả Hugh D. Young (1392 trang)

• 1,623 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 22/03/2012

Tạp chí khoa học và cuộc sống của Nga số 03/2011

• 1,647 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 22/03/2012

Physics in Everyday Life

• 822 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 22/03/2012

Đề thi HSG Quốc gia môn Vật Lí 12 năm 2012 [full-2days]

• 4,166 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/03/2012

Link tải Táo Quân 2012 DVD full

• 1,813 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 21/01/2012

Thông báo về việc tặng website gắn với tên miền riêng mang tên Cô Thầy

• 1,548 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 08/01/2012

Gợi ý ứng dụng Google+ trong Dạy-Học Vật Lí

• 650 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 27/07/2011

Bộ bài tập Vật Lí và lời giải dành cho học sinh giỏi bằng tiếng Anh

• 2,756 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 18/07/2011

Tạp chí Vật Lí của Nga: Vật Lí trong trường phổ thông - số 6 năm 2009

• 1,333 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 18/07/2011

Tạp chí Vật Lí của Nga: Успехи Физических Наук - số 12 năm 2010

• 1,329 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 18/07/2011

Hydrogen Fuel-Energy Today

• 1,559 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 04/06/2011

Chương trình đọc và tạo files .ISO, .UFI ...

• 1,703 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 13/02/2011

Physics II for Dummies

• 1,735 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 11/02/2011

Nakahara M. Geometry, Topology, and Physics

• 1,521 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 08/02/2011

Mathematical Tools for Physics - J. Nearing

• 1,637 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 08/02/2011

Feynman's Exercises in Physics

• 1,700 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 08/02/2011

The Cambridge Handbook of Physics Formulas

• 1,741 lượt tải về

• Chuyên mục: Sổ tay, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 08/02/2011

Tạp chí Toán Học Tuổi Trẻ số 12 năm 2010 (djvu)

• 1,591 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 07/02/2011

Thermodynamics and statistical mechanics - Greiner, Neise, Stoecker (.djvu)

• 1,499 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 05/02/2011

Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 10/10-bằng tiếng Anh)

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 04/02/2011

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1985

• 1,483 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 04/02/2011

Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 9/10-bằng tiếng Anh)

• 1,720 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 02/02/2011

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1984

• 1,471 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/02/2011

Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 8/10-bằng tiếng Anh)

• 1,687 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 30/01/2011

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1983

• 1,460 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 30/01/2011

Tạp chí KVANT của Nga số năm 1982

• 1,477 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 30/01/2011

Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 7/10-bằng tiếng Anh)

• 1,665 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 30/01/2011

Thông tin về học bổng Lý Quang Diệu 2011

• 1,330 lượt tải về

• Chuyên mục: Đăng bài

• Ngày tải lên: 28/01/2011

Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 6/10-bằng tiếng Anh)

• 1,620 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 28/01/2011

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1981

• 1,468 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 28/01/2011

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1979

• 1,481 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 28/01/2011

Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 5/10-bằng tiếng Anh)

• 1,655 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 27/01/2011

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1980

• 1,449 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 27/01/2011

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1978

• 1,451 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 26/01/2011

Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 4/10-bằng tiếng Anh)

• 1,689 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 26/01/2011

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1977

• 1,465 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 22/01/2011

Bộ sách Vật Lí toàn tập của Landau, Lifshitz (Vol 3-bằng tiếng Anh)

• 1,707 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 22/01/2011

Bộ sách Vật Lí của Landau, Lifshitz toàn tập (Vol 2-bằng tiếng Anh)

• 1,710 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 21/01/2011

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1976

• 1,456 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 21/01/2011

Bộ sách Vật Lí của Landau, Lifshitz toàn tập (Vol 1-bằng tiếng Anh)

• 1,789 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 19/01/2011

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1975

• 1,465 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 19/01/2011

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1974

• 1,444 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 18/01/2011

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1973 (.djvu)

• 1,444 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 17/01/2011

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1972 (.djvu)

• 1,449 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 16/01/2011

Đề thi đề nghị Olympic 30/4/2004 Vật Lí 11 (.djvu)

• 1,204 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/01/2011

Đề thi đề nghị Olympic 30/4/2004 Vật Lí 10

• 1,507 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/01/2011

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1971 (.djvu)

• 1,485 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 15/01/2011

Tạp chí KVANT số 1 - bằng tiếng Nga xuất bản tháng 1 năm 1970

• 1,459 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 14/01/2011

Những điều kỳ diệu Toán học truyền hưng phấn cho GV và HS (sách tiếng Anh)

• 1,812 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 12/01/2011

Những lỗi trong sách giáo khoa Vật Lí 12 GV nên biết!

• 985 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 12/01/2011

Đề và đáp án kì thi chọn HSG quốc gia VL12 năm 2010

• 1,187 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/01/2011

Một tạp chí Vật Lí bằng tiếng Nga xuất bản tháng 9 năm 1886 (.djvu)

• 1,489 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 10/01/2011

Vật Lí quanh ta (sách bằng tiếng Nga)

• 1,514 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 10/01/2011

Mô phỏng bài toán Hidro trong Matlab

• 1,576 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 10/01/2011

A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users - Hunt Lipsman & Rosenberg

• 1,617 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo khác

• Ngày tải lên: 09/01/2011

Kỹ năng ôn tập Vật Lí 12

• 855 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 09/01/2011