Luận văn Xây dựng hệ thống chương trình quản lý giáo viên

Trần Triệu Phú

846 Lượt tải

Xây dựng hệ thống chương trình quản lý giáo viên.

Mục lục

PhầnI: Khảo sát hệ thống quản lý nhân viên trường THPT Mỹ Hào.

1. Nhiệm vụ và mục tiêu của bài toán

2. Sơ lược về trường THPT Mỹ Hào

3. Cơ cấu tổ chức của trường THPT Mỹ Hào

PhầnII: Phân tích và thiết kế hệ thống .

1. Sơ đồ phân cấp chức năng nghiệp vụ của trường

2. Biểu đô luồng dữ liệu

2.1 Biểu đồ mức ngữ cảnh

2.2 Biểu đồ mức đỉnh

2.3. Biểu đồ mức dưới đỉnh

a. Biều đồ phân rã chức năng “Admin”.

b. Biểu đồ phân rã chức năng “Cập nhật.

c. Biểu đồ phân rã chức năng “Tra cứu”..

d. Biểu đồ phân rã chức năng “ Thống kê”.

PhầnIII: Xây dựng cơ sở dữ liệu…

1. Mô hình thực thể liên kết…

2. Mô hình quan hệ CSDL

3. Các bảng CSDL

PhầnIV: Giới thiệu chương trình

1. Giao diện chính của chương trình

2. Các Form chức năng của chương trình

Phần V: Lựa chọn ngôn ngữ

Để download tài liệu Luận văn Xây dựng hệ thống chương trình quản lý giáo viên các bạn click vào nút download bên trên.

📁 Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

📅 Ngày tải lên: 17/03/2014

📥 Tên file: trungtamtinhoceduvn.thuvienvatly.com.e8243.39461.pdf (22 MB)

🔑 Chủ đề: chuong trinh quan ly giao vien


GỢI Ý THEO chuong trinh quan ly giao vien

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG CHUYÊN MỤC Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

BÀI VIẾT NỔI BẬT