The Works of Archimedes

T.L.Heath

1,196 Lượt tải

The Works of Archimedes.

Để download tài liệu The Works of Archimedes các bạn click vào nút download bên trên.

@trieuphu0505 Nhật thực toàn phần vào ngày 8/4 tại Mỹ #solareclipse #solareclipse2024 #nhatthuc ♬ Sunset - Sedjuk


📁 Chuyên mục: Các khoa học khác

📅 Ngày tải lên: 29/05/2009

📥 Tên file: The Works of Archimedes - (Malestrom).3857.pdf (18.4 MB)

🔑 Chủ đề: Work Archimedes


► Like TVVL trên Facebook nhé!
The Works of Archimedes

GỢI Ý THEO Work Archimedes

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG CHUYÊN MỤC Các khoa học khác