22 Tài liệu 05. Bài tập theo chuyên đề

TÀI LIỆU TRONG DANH MỤC

05. Bài tập theo chuyên đề

Tải miễn phí 22 tài liệu từ chuyên mục 05. Bài tập theo chuyên đề. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

Hướng dẫn:  

  • Để download tài nguyên, các bạn hãy đăng kí làm thành viên và nhấp vào tiêu đề của file.
  • Để đóng góp đề thi học sinh giỏi Hóa học  cho thư viện trong mục nào, hãy nhấp vào biểu tượng upload ở cuối mỗi trang trong mục đó.
    •  Tên file không được chứa dấu (ví dụ tên hợp lệ: truong-NguyenCong Tru-2006-LamDong.ppt, hsgquocgia2005-2006.rar, v.v...)
    •  Tên tiêu đề có dấu.