Các tài liệu Chuyên đề truong chuyen DHSP Ha Noi

word.gif

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử lần 3 trường chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2018

• 1,249 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 21/05/2018

pdf2.gif

Đề thi thử đh môn Lý trường chuyên ĐHSP Hà Nội 2014

• 16,568 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 17/04/2014

pdf2.gif

Đề thi thử đh môn Hóa trường chuyên ĐHSP Hà Nội

• 11,860 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 17/04/2014

word.gif

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 4 trường chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2018

• 869 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 17/06/2018

pdf2.gif

Đề thi thử môn Hóa lần 3 trường chuyên ĐHSP Hà Nội

• 9,030 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 18/03/2014

pdf2.gif

Đề thi thử môn Lý lần 3 trường chuyên ĐHSP Hà Nội

• 20,667 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 18/03/2014

pdf2.gif

Đề thi thử môn Toán lần 3 trường chuyên ĐHSP Hà Nội

• 2,203 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 18/03/2014

word.gif

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử lần 3 trường chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2018

• 1,210 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 17/05/2018

pdf2.gif

Đề thi thử đh môn Toán trường chuyên ĐHSP Hà Nội 2014

• 3,282 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 17/04/2014