Các tài liệu Chuyên đề trac nghiem

word.gif

Toán Trắc Nghiệm Phần Đồ Thị Sóng Cơ.

• 1,701 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Xuân Trị

• Ngày tải lên: 29/08/2018

word.gif

Đáp án thi thử đại học 2009 Yên Thành 2, Nghệ An

• 1,427 lượt tải về

• Tải lên bởi: thpt yên thành 2_NA

• Ngày tải lên: 13/04/2009

pdf2.gif

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THEO DẠNG SÓNG DỪNG

• 3,133 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hải Đăng_Gia sư vật lý_Hải Phòng

• Ngày tải lên: 06/09/2014

pdf3.gif

Lí thuyết trắc nghiệm chương Lượng tử ánh sáng (Hoàng Thanh Nhàn)

• 1,996 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoang thanh nhan

• Ngày tải lên: 11/06/2009

archive_zip.gif

Phần mềm trắc nghiệm TestProQz

• 946 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Huy Hoàng

• Ngày tải lên: 03/06/2012

archive_rar.gif

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12

• 904 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyenphuocvinh123

• Ngày tải lên: 09/08/2014

word.gif

Trắc nghiệm hk2 vật lý 10 - Có đáp án

• 10,486 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tran Can

• Ngày tải lên: 23/05/2011

word.gif

Trắc nghiệm Chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định

• 1,374 lượt tải về

• Tải lên bởi: phạm văn sơn

• Ngày tải lên: 02/03/2010

pdf3.gif

255 CÂU TRẮC NGHIỆM BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN

• 888 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Văn Mỹ

• Ngày tải lên: 25/11/2021

word.gif

100 câu trắc nghiệm 11NC học kì 2

• 1,688 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê trung Nghia

• Ngày tải lên: 29/03/2012

word.gif

Trắc nghiệm vật lý 9 (bài 35-39)

• 1,106 lượt tải về

• Tải lên bởi: lovephysics

• Ngày tải lên: 31/01/2011

pdf2.gif

Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm 12 được phân dạng C1

• 690 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Thi Thu Hang

• Ngày tải lên: 19/04/2015

pdf3.gif

TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC THPT-LTĐH 2011-2012-GV NGUYỄN SƠN TÙNG THPT PHƯỚC BÌNH

• 866 lượt tải về

• Tải lên bởi: NGUYỄN SƠN TÙNG

• Ngày tải lên: 22/10/2011

word.gif

Bài tập dao động cơ

• 630 lượt tải về

• Tải lên bởi: huyen

• Ngày tải lên: 21/12/2011

pdf3.gif

Phần 9: 600 câu trắc nghiệm lý thuyết Vật lý 12

• 1,910 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn văn Dân

• Ngày tải lên: 02/01/2013

archive_rar.gif

Bộ trắc nghiệm vật lý 10

• 2,352 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Thị Hồng Nhung

• Ngày tải lên: 18/02/2010

word.gif

Trắc nghiệm Lực Lorentz

• 1,904 lượt tải về

• Tải lên bởi: dao quang tieu

• Ngày tải lên: 14/03/2014

pdf3.gif

Tán sắc ánh sáng_Bài tập_Trắc nghiệm

• 1,078 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đặng hồng Minh

• Ngày tải lên: 23/03/2013

word.gif

Dao động điều hòa

• 1,530 lượt tải về

• Tải lên bởi: dung

• Ngày tải lên: 01/11/2011

word.gif

Word hóa Tuyển chọn 600 câu trắc nghiệm lý thuyết của Thầy Dân

• 2,973 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 26/05/2014

pdf3.gif

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 - theo từng chuyên đề

• 2,518 lượt tải về

• Tải lên bởi: linhvc

• Ngày tải lên: 05/10/2011

word.gif

Tông hơp trăc nghiệm 12 qua các đề thi

• 932 lượt tải về

• Tải lên bởi: võ văn an

• Ngày tải lên: 31/10/2012

word.gif

Trắc nghiệm 3 Định luật Niu-Tơn

• 3,213 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 14/10/2018

word.gif

Bài tập tổng hợp điện trường (& đáp án)

• 1,991 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Van Tuan

• Ngày tải lên: 18/08/2010

pdf3.gif

Trắc nghiệm (hơi) khó: Biên độ trong sóng cơ học

• 1,908 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Anh Nguyên

• Ngày tải lên: 30/03/2013

archive_rar.gif

Câu hỏi trắc nghiệm 12 tổng hợp (Phạm Văn Ba)

• 802 lượt tải về

• Tải lên bởi: phạm văn ba

• Ngày tải lên: 30/12/2008

word.gif

TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 10

• 2,969 lượt tải về

• Tải lên bởi: NGUYỄN VĂN TIẾN

• Ngày tải lên: 18/04/2018

archive_rar.gif

271 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều (phần 1)

• 2,310 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đặng Việt Hùng

• Ngày tải lên: 26/10/2010

archive_rar.gif

20 CHỦ ĐỀ TUYỂN TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT

• 4,828 lượt tải về

• Tải lên bởi: Truong Dinh Den

• Ngày tải lên: 01/05/2015

word.gif

Đề ôn tập phần Dao động cơ 12 NC (Bùi Ngọc Ngữ)

• 1,350 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi ngọc Ngữ

• Ngày tải lên: 03/04/2009

word.gif

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lí 11 NC (nguyễn ngọc tú)

• 4,566 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn ngọc tú

• Ngày tải lên: 16/03/2009

word.gif

20 câu Sóng cơ và Sóng âm

• 899 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen thi diem huong

• Ngày tải lên: 12/09/2010

word.gif

GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 NHỜ MÁY TÍNH CASIO fx – 570ES

• 1,948 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đoàn Văn Lượng

• Ngày tải lên: 22/10/2011

word.gif

285 câu trắc nghiệm dao động cơ

• 682 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bui Duc Anh

• Ngày tải lên: 09/11/2010

pdf3.gif

TRẮC NGHIỆM HAY VÀ KHÓ - ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ

• 943 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thế Thành

• Ngày tải lên: 13/05/2013

pdf3.gif

Ôn tập Đại cương Dao động điều hòa

• 743 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoanghoa

• Ngày tải lên: 20/04/2010

word.gif

110 câu trắc nghiệm phần DĐĐH

• 1,034 lượt tải về

• Tải lên bởi: Truong Khac Tung

• Ngày tải lên: 14/01/2012

pdf3.gif

Ôn tập kiến thức chương Dòng điện xoay chiều

• 1,397 lượt tải về

• Tải lên bởi: hai

• Ngày tải lên: 19/01/2011

word.gif

Đề Phần sóng cơ (Phan Sanh)

• 1,292 lượt tải về

• Tải lên bởi: phan sanh1

• Ngày tải lên: 03/04/2009

word.gif

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2 - VẬT LÝ 10

• 4,064 lượt tải về

• Tải lên bởi: Truong Quoc Tuan

• Ngày tải lên: 25/11/2018

pdf2.gif

Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm về Cảm ứnbg điện từ-VL11

• 3,009 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Đức Hiệp

• Ngày tải lên: 17/02/2011

word.gif

Trắc nghiệm chương I lớp 11

• 1,398 lượt tải về

• Tải lên bởi: vang thi tuyet nhu

• Ngày tải lên: 12/11/2009

word.gif

Bài tập trắc nghiệm từ trường (có đáp án)

• 19,741 lượt tải về

• Tải lên bởi: vi bích thanh

• Ngày tải lên: 06/03/2010

word.gif

15,000 bài tập trắc nghiệm Vật Lý

• 2,812 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Trung Hiếu

• Ngày tải lên: 10/03/2019

word.gif

Định luật bảo toàn động lượng

• 2,890 lượt tải về

• Tải lên bởi: dothilieu

• Ngày tải lên: 05/03/2009

word.gif

Trắc nghiệm chương 4 VL 10 theo mức độ

• 22,957 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen dong thao

• Ngày tải lên: 04/01/2014

word.gif

Trắc nghiệm Dao động điện từ

• 1,100 lượt tải về

• Tải lên bởi: le van toan

• Ngày tải lên: 05/12/2009

word.gif

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHÂN LOẠI ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 2,773 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Lê Phú Quốc

• Ngày tải lên: 06/10/2010

pdf3.gif

Xu hướng trắc nghiệm hóa 2013- hướng tới kì thi đại học 2013

• 5,668 lượt tải về

• Tải lên bởi: phung0907

• Ngày tải lên: 08/01/2013

word.gif

Một số bài tập trắc nghiệm vật lý 10 hay

• 957 lượt tải về

• Tải lên bởi: ngan

• Ngày tải lên: 06/10/2010

word.gif

Chuyên đề Dao động cơ

• 999 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lại Văn Công

• Ngày tải lên: 01/07/2010

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết và đề thi học kì 1, lớp 11 NC (THPT Hậu Lộc 1)

• 1,387 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanhmai

• Ngày tải lên: 05/02/2010

archive_rar.gif

Phần mềm trộn câu hỏi trắc nghiệm

• 2,866 lượt tải về

• Tải lên bởi: thuyduong11102010

• Ngày tải lên: 04/04/2015

word.gif

Trắc nghiệm chương 1 VL11NC (có hướng dẫn giải)

• 1,804 lượt tải về

• Tải lên bởi: cariot2

• Ngày tải lên: 02/08/2011

archive_rar.gif

Ngân hàng đề lớp 10 CB

• 2,185 lượt tải về

• Tải lên bởi: vananh

• Ngày tải lên: 18/10/2011

stuff1.gif

Bài tập trắc nghiệm vật lí 10

• 788 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 25/09/2021

word.gif

Trắc nghiệm cơ học vật rắn

• 1,201 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyenanhvn

• Ngày tải lên: 04/04/2009

word.gif

Chương 1 - Dao động cơ (Phạm Hùng Cường)

• 1,223 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Hùng Cường

• Ngày tải lên: 02/07/2009

word.gif

100 câu trắc nghiệm VL10 học kì 2

• 3,678 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn văn tiền

• Ngày tải lên: 23/04/2011

word.gif

Bài tập trắc nghiệm 12 Chương 6

• 2,001 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen huu loc

• Ngày tải lên: 02/11/2009

word.gif

Một số kinh nghiệm khi soạn câu hỏi trắc nghiệm vật lý

• 1,347 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn văn dũng

• Ngày tải lên: 06/10/2010

word.gif

Word hóa 789 câu hỏi trắc nghiệm vật lý đại học

• 2,811 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 29/05/2014

pdf3.gif

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học

• 3,352 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Hoàng Nhựt

• Ngày tải lên: 05/10/2013

pdf3.gif

Tổng hợp các dạng đề thi trăc nghiệm vật lý

• 793 lượt tải về

• Tải lên bởi: tltthk95

• Ngày tải lên: 07/08/2012

word.gif

Trắc nghiệm sử dụng giản đồ vectơ

• 1,597 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nghia

• Ngày tải lên: 22/01/2013

pdf3.gif

Tuyển chon 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý

• 18,887 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thầy Duy - Triệu Sơn - Thanh Hóa

• Ngày tải lên: 02/07/2014

word.gif

Các dạng trắc nghiệm Lý 12 - Dao động cơ

• 2,054 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 16/06/2013

word.gif

200 câu trắc nghiệm Vật Lý Hạt Nhân - Giáo Dục Hồng Phúc - Việt Trì - Phú Thọ

• 3,454 lượt tải về

• Tải lên bởi: NGUYỄN HỒNG KHÁNH

• Ngày tải lên: 17/03/2011

music1.gif

40 câu trắc nghiệm hóa học

• 2,111 lượt tải về

• Tải lên bởi: Manchester

• Ngày tải lên: 05/08/2008

pdf3.gif

Phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm Lí

• 8,870 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 23/03/2014

word.gif

200 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VL 12NC CHƯƠNG II&III (PHẠM VĂN QUỐC)

• 5,106 lượt tải về

• Tải lên bởi: PHẠM VĂN QUỐC

• Ngày tải lên: 23/02/2009

word.gif

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM QUANG HÌNH

• 3,039 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 23/03/2009

word.gif

58 câu trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• 1,588 lượt tải về

• Tải lên bởi: MAI QUYEN

• Ngày tải lên: 20/04/2010

executable.gif

Trắc nghiệm trên máy: TĨNH HỌC VẬT RẮN

• 1,138 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Mạnh

• Ngày tải lên: 13/03/2012

archive_zip.gif

Bài tập trắc nghiệm Sóng cơ 12 CB (Lê Thanh Sơn)

• 2,287 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 25/12/2008

word.gif

Bài tập trắc nghiệm theo từng chuyên đề lớp 11( có đáp án) - tĩnh điện

• 4,678 lượt tải về

• Tải lên bởi: phạm thị hiến

• Ngày tải lên: 21/12/2010

word.gif

Trắc nghiệm Kim Loại 3

• 1,037 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyenanhvn

• Ngày tải lên: 04/04/2009

word.gif

Thi thử ĐH Lần 3(08-09)_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,566 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 31/03/2009

pdf3.gif

Hoa_Pb_TN

• 870 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Quốc Trung

• Ngày tải lên: 11/05/2007

word.gif

Câu hỏi trắc nghiệm Dao động cơ

• 783 lượt tải về

• Tải lên bởi: namden23

• Ngày tải lên: 13/04/2010

word.gif

300 câu trắc nghiệm Sóng Ánh Sáng - Giáo Dục Hồng Phúc - Việt Trì - Phú Thọ

• 2,279 lượt tải về

• Tải lên bởi: NGUYENHONGKHANH

• Ngày tải lên: 17/03/2011

pdf3.gif

GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY.

• 1,061 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 12/09/2016

word.gif

TRẮC NGHIỆM VỀ LỰC-PHÂN TÍCH LỰC

• 1,859 lượt tải về

• Tải lên bởi: tranmanh.trung

• Ngày tải lên: 17/10/2011

word.gif

533 câu trắc nghiệm ôn tập Vật lý 12

• 1,035 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRẦN TRUNG HIẾU

• Ngày tải lên: 26/03/2010

pdf3.gif

Trắc nghiệm Vật lý 11

• 865 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Lê Hoàng Nghĩa

• Ngày tải lên: 21/06/2019

archive_rar.gif

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

• 1,912 lượt tải về

• Tải lên bởi: Quang Hưởng

• Ngày tải lên: 01/08/2021

word.gif

Trắc nghiệm Vật lí hạt nhân 3

• 800 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bach van quoc trung

• Ngày tải lên: 18/06/2010

archive_zip.gif

Đề khảo sát chất lượng 10 HK 2 (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng)

• 3,306 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn văn quân

• Ngày tải lên: 13/03/2009

word.gif

72 câu trắc nghiệm lý thuyết cơ học vât rắn - tập 3

• 792 lượt tải về

• Tải lên bởi: havang

• Ngày tải lên: 29/06/2011

word.gif

40 câu trắc nghiệm phần sóng ánh sáng

• 2,876 lượt tải về

• Tải lên bởi: MAI QUYEN

• Ngày tải lên: 20/04/2010

word.gif

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP NÂNG CAO: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

• 1,881 lượt tải về

• Tải lên bởi: phạm thị hiến

• Ngày tải lên: 16/01/2017

word.gif

150 bài tập cơ học vật rắn khó và hay

• 3,483 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen quoc huy

• Ngày tải lên: 28/09/2011

word.gif

Trắc nghiệm vật lí 10

• 968 lượt tải về

• Tải lên bởi: thuc

• Ngày tải lên: 21/10/2014

pdf3.gif

40 câu trắc nghiệm tổng ôn lý thuyết & công thức vật lý

• 536 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Quốc Lâm - BMT

• Ngày tải lên: 16/06/2017

word.gif

Trắc nghiệm Quang lý - Vật lí hạt nhân 2014

• 943 lượt tải về

• Tải lên bởi: Anh Quan

• Ngày tải lên: 25/02/2014

word.gif

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG II-VẬT LÝ 12NC

• 1,321 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Công Nhuần

• Ngày tải lên: 04/12/2010