Các tài liệu Chuyên đề thi thủ

word.gif

Đề thi thử của trường THPT Xuân Lộc, Đồng Nai

• 1,006 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen huu loc

• Ngày tải lên: 25/03/2015

archive_zip.gif

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN TOÁN

• 1,105 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 26/02/2014

word.gif

Đề thi thử của trường THPT Xuân Lộc, Đồng Nai

• 1,102 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen huu loc

• Ngày tải lên: 25/03/2015

archive_rar.gif

Đề Lý thi thử lần 3 theo cấu trúc của Bộ GDĐT

• 1,587 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Đức

• Ngày tải lên: 17/06/2012

pdf3.gif

Đề Hóa thi thử Chuyên ĐH Vinh lần 4 - 2012 (có đáp án)

• 2,216 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Đức

• Ngày tải lên: 19/06/2012

word.gif

Đề thi thử Chuyên Bắc Giang lần 3 - 2012

• 1,439 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Đức

• Ngày tải lên: 06/06/2012

word.gif

Đề thi thử của trường THPT Xuân Lộc, Đồng Nai

• 1,142 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen huu loc

• Ngày tải lên: 25/03/2015

word.gif

Đề thi thử vật lý có Giải chi tiết 2012

• 2,035 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Đức

• Ngày tải lên: 07/06/2012

word.gif

Đề thi thử của trường THPT Xuân Lộc, Đồng Nai

• 1,147 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen huu loc

• Ngày tải lên: 25/03/2015

archive_zip.gif

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN TOÁN TỈNH VĨNH PHÚC 2014

• 1,243 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 26/02/2014

word.gif

Đề thi thử ĐH lần thứ nhất (Tào Mạnh Đức)

• 995 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tào Tháo

• Ngày tải lên: 01/12/2010

pdf3.gif

Giải chi tiết đề thi thử Chuyên Đại Học Sư Phạm HN lần VI - 2012

• 6,232 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Đức

• Ngày tải lên: 07/06/2012

pdf3.gif

BAI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ CHUYÊN QUỐC HỌC LẦN 2

• 1,575 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRẦN ĐẠI SONG

• Ngày tải lên: 20/05/2015

word.gif

Đề thi thử của trường THPT Xuân Lộc, Đồng Nai

• 1,123 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen huu loc

• Ngày tải lên: 25/03/2015

pdf3.gif

Đề & HDG Đề thi thử lần 2 Chuyên KHTN 2016

• 1,362 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Anh Tuấn

• Ngày tải lên: 14/02/2016

word.gif

Đề thi thử TN năm 2016-2017

• 878 lượt tải về

• Tải lên bởi: lethanhdd123456

• Ngày tải lên: 09/02/2017

word.gif

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 CHUYÊN QUỐC HỌC LÀN 2

• 1,254 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRẦN ĐẠI SONG

• Ngày tải lên: 18/05/2015

archive_zip.gif

Đề thi thử ĐH Môn Lý lần II Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

• 1,820 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 07/03/2014

word.gif

Đề thi thử của trường THPT Xuân Lộc, Đồng Nai

• 1,280 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen huu loc

• Ngày tải lên: 25/03/2015

word.gif

Đề thi thử ĐH môn Lý Tỉnh VP lần 2 năm 2014

• 1,330 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 09/03/2014

word.gif

Thi thử giữa kì 2 file word vật lí 10

• 617 lượt tải về

• Tải lên bởi: THANH XUÂN

• Ngày tải lên: 06/04/2022

word.gif

Đề thi thử của trường THPT Xuân Lộc, Đồng Nai

• 1,197 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen huu loc

• Ngày tải lên: 25/03/2015

pdf3.gif

Thi thử lý 2020

• 655 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 30/11/2019

word.gif

Thi thử ĐH 2014 lần 1_THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

• 1,401 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Trung Hiếu

• Ngày tải lên: 01/06/2014

pdf3.gif

Tổng hợp bộ đề thi thử lí 2019

• 819 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 07/07/2019

pdf3.gif

Đề thi thử 12 - Thanh Hóa

• 1,222 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hiếu

• Ngày tải lên: 20/06/2010

word.gif

2 đề thi thử đại học môn Lí

• 1,438 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lâm Hồng

• Ngày tải lên: 18/02/2011

pics.gif

Thi thử ĐH môn Toán Chuyên Hà Tĩnh lần I năm 2014

• 734 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 26/02/2014

word.gif

Thi thử THPT Quế Võ

• 1,125 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 30/10/2019

pdf3.gif

Thi thử lý 2020

• 1,274 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 10/12/2019

pdf3.gif

Giải đề thi thử lần 1 Chuyên ĐHSP HN 2016

• 1,212 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Anh Tuấn

• Ngày tải lên: 19/02/2016

pdf3.gif

Thi thử giữa kì 2 vật lí 10 azota

• 878 lượt tải về

• Tải lên bởi: THANH XUÂN

• Ngày tải lên: 06/04/2022

pdf3.gif

ĐỀ THI THỬ LẦN 4 TRƯỜNG CHUYÊN NGUYỄN TRÃI HẢI DƯƠNG

• 883 lượt tải về

• Tải lên bởi: sonhaihien

• Ngày tải lên: 08/06/2017

word.gif

Đề thi thử của trường THPT Xuân Lộc, Đồng Nai

• 1,105 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen huu loc

• Ngày tải lên: 25/03/2015

pdf3.gif

Giải chi tiết đề thi thử ĐH trường CHUYÊN KHTN

• 7,869 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn văn chuẩn

• Ngày tải lên: 12/04/2014

archive_rar.gif

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN LÝ LẦN I CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH PHÚ YÊN 2014

• 902 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 20/02/2014

pdf3.gif

Thi thử ĐH Môn Hóa - Lần 1.2014

• 848 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyenvantu1129

• Ngày tải lên: 07/03/2014

pdf3.gif

Giải chi tiết đề thi thử lần 2 LTV-ĐỒNG NAI, lương thế vinh

• 2,842 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn văn chuẩn

• Ngày tải lên: 08/05/2014

pics.gif

Thi thử ĐH môn Toán ĐH Vinh lần I năm 2014

• 806 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 26/02/2014

pdf3.gif

Đề thi thử Chuyên Bắc Giang lần 3 - 2012

• 1,152 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Đức

• Ngày tải lên: 05/06/2012

word.gif

Đề thi thử của trường THPT Xuân Lộc, Đồng Nai

• 1,111 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen huu loc

• Ngày tải lên: 25/03/2015