Các tài liệu Chuyên đề de thi HSG

word.gif

Đề thi HSG Vật lý THCS tỉnh An Giang

• 747 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thanh Tùng

• Ngày tải lên: 30/03/2016

word.gif

ĐỀ THI HSG LỚP 12 TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2007

• 2,050 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 13/04/2009

word.gif

Đề thi HSG K12 (trắc nghiệm) - Thái Bình 2011-2012

• 1,509 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Đức

• Ngày tải lên: 17/02/2012

archive_rar.gif

Tập hợp đề thi HKI + Đề thi HSG cấp TP (năm học 2011-2012) của Sở GD TP HCM

• 1,825 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRẦN NGỌC THẢO

• Ngày tải lên: 12/09/2012

pdf3.gif

Đề thi HSG lớp 10 Bạc Liêu 2008-2009

• 938 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thái Tiến Đạt

• Ngày tải lên: 15/12/2012

pdf3.gif

Đề thi HSG Vật Lý

• 1,353 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tiện ích Vật Lý

• Ngày tải lên: 13/04/2021

pics.gif

Đề thi HSG VL12 2010-2011 tỉnh Hà Tĩnh

• 2,301 lượt tải về

• Tải lên bởi: phangiap

• Ngày tải lên: 17/04/2011

word.gif

Đề thi HSG Vật Lý 12 TP Hà Nội năm học 2018_2019

• 4,416 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 16/09/2018

word.gif

ĐỀ THI HSG VẬT LÝ THPT

• 5,596 lượt tải về

• Tải lên bởi: truong

• Ngày tải lên: 01/02/2020

pdf3.gif

Đề thi HSG Vật Lý THPT 2021

• 1,191 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tiện ích Vật Lý

• Ngày tải lên: 13/04/2021

pdf3.gif

Đề thi HSG Toán An Giang

• 973 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tiện ích Vật Lý

• Ngày tải lên: 13/04/2021

word.gif

Đề thi HSG Lí 12 Quảng Bình 2012-2013

• 1,101 lượt tải về

• Tải lên bởi: phamhongdang

• Ngày tải lên: 23/10/2012

pdf3.gif

ĐỀ THI HSG VẬT LÝ CẤP THCS 2012-2013 NINH THUẬN

• 848 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Mạnh

• Ngày tải lên: 03/12/2012

word.gif

Đề thi HSG lớp 11 năm 2013 Quảng Bình

• 1,247 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Dinh Tan

• Ngày tải lên: 30/03/2013

pdf3.gif

Đề Thi HSG VL9 Tỉnh An Giang năm học: 2005-2006(2)

• 1,294 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thanh Tùng

• Ngày tải lên: 16/02/2012

word.gif

ĐỀ THI HSG

• 1,213 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Hồng Quảng

• Ngày tải lên: 28/12/2020

word.gif

ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2003-2004 CÓ ĐÁP ÁN

• 1,192 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Duy Dũng

• Ngày tải lên: 14/01/2016

word.gif

Đề thi HSG lí 10 Vĩnh Phúc 2012-2013

• 1,746 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Lan Hạ

• Ngày tải lên: 14/04/2013

word.gif

Đề thi HSG Tp. Hồ Chí Minh 2010-2011

• 1,377 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Đình Khan

• Ngày tải lên: 22/03/2012

word.gif

ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2005-2006 CÓ ĐÁP ÁN

• 1,172 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Duy Dũng

• Ngày tải lên: 14/01/2016

word.gif

Đề thi HSG tỉnh Thanh Hóa 2001-2002

• 802 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Văn Hải

• Ngày tải lên: 31/12/2010

word.gif

Đề (đáp án) thi HSG Lý 12 - 2015-2016 - Bình Thuận

• 1,680 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng - Bình Thuận

• Ngày tải lên: 22/12/2015

word.gif

Đề thi HSG lớp 12 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009-2010

• 1,898 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn - THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 17/12/2009

pdf3.gif

Đáp án đề thi HSG tỉnh Quảng Bình lớp 12 vòng 2 năm 2011

• 1,222 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Dinh Tan

• Ngày tải lên: 21/10/2011

pdf3.gif

Đề thi HSG Cần Thơ 2010 - 2011

• 1,590 lượt tải về

• Tải lên bởi: vo thi kim loan

• Ngày tải lên: 20/10/2010

word.gif

Đề Thi HSG Tỉnh Hải Phòng 2014 - 2015

• 1,107 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 23/10/2016

pdf3.gif

Đề thi HSG cấp tỉnh VL11 (dành cho chương trình không chuyên) - tỉnh Lạng Sơn

• 1,540 lượt tải về

• Tải lên bởi: dieu thuy

• Ngày tải lên: 31/03/2011

word.gif

ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG LỚP 12

• 1,231 lượt tải về

• Tải lên bởi: kim hoang

• Ngày tải lên: 07/08/2016

word.gif

Đề thi HSG cấp trường lớp 12 (trắc nghiệm)(

• 813 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Đức

• Ngày tải lên: 05/02/2010

pdf3.gif

Đề thi HSG tỉnh 2021 môn Vật lí THPT

• 3,058 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Hồng Thạch

• Ngày tải lên: 06/06/2021

word.gif

Đề thi HSG lớp 12 tỉnh Quảng Ngãi 2008-2009

• 1,462 lượt tải về

• Tải lên bởi: Mung

• Ngày tải lên: 20/11/2009

archive_rar.gif

ĐỀ THI HSG VẬT LÍ TỈNH ĐĂKLĂK 2011

• 1,193 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran dinh nam

• Ngày tải lên: 17/11/2011

pdf3.gif

Đề thi HSGQG Vật Lý THPT

• 740 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tiện ích Vật Lý

• Ngày tải lên: 25/04/2021

word.gif

ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2013-2014 CÓ ĐÁP ÁN

• 845 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Duy Dũng

• Ngày tải lên: 28/01/2016

word.gif

Đề thi HSG tỉnh Thanh Hóa năm học 2013-2014

• 1,907 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Xuân Tuấn

• Ngày tải lên: 22/03/2014

word.gif

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2011-2012

• 1,302 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Duy Dũng

• Ngày tải lên: 28/01/2016

pdf3.gif

Đề thi HSG VL9 Tỉnh An Giang năm học: 2005-2006(1)

• 1,287 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thanh Tùng

• Ngày tải lên: 16/02/2012

word.gif

Đề thi HSG VL10 Trường THPT Hoàng Mai - Nghệ An

• 1,385 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thái Đình Thịnh

• Ngày tải lên: 26/01/2011

word.gif

Đề thi HSG VL12 tỉnh Nghệ An 2009 - 2010

• 1,640 lượt tải về

• Tải lên bởi: dong dan

• Ngày tải lên: 18/12/2009

pdf3.gif

Đề thi HSG 12 TPHCM năm học 2012-2013

• 2,083 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRẦN NGỌC THẢO

• Ngày tải lên: 18/09/2013

word.gif

Đáp án đề thi HSG Lý 9 tỉnh Bình Phước (2004-05)

• 1,090 lượt tải về

• Tải lên bởi: truong dinh bao

• Ngày tải lên: 09/10/2010

word.gif

ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2001 - 2002 CÓ ĐÁP ÁN

• 1,219 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Duy Dũng

• Ngày tải lên: 15/01/2016

pdf3.gif

ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2014-2015

• 1,177 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Duy Dũng

• Ngày tải lên: 28/01/2016

archive_rar.gif

Bô Sưu Tầm Đề Thi HSG Quốc Gia và Các Tỉnh

• 3,536 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Ngọc Dân

• Ngày tải lên: 08/08/2014

word.gif

ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2005-2006 CÓ ĐÁP ÁN

• 1,366 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Duy Dũng

• Ngày tải lên: 15/01/2016

pdf3.gif

Đề thi HSG Quốc gia môn Vật Lí năm 2017

• 629 lượt tải về

• Tải lên bởi: ephoton

• Ngày tải lên: 05/01/2017

word.gif

ĐỀ THI HSG TỈNH + ĐÁP ÁN 2016

• 2,257 lượt tải về

• Tải lên bởi: dong dan

• Ngày tải lên: 29/03/2016

word.gif

Đáp án đề thi HSG 12 Vĩnh Phúc 2011-2012

• 1,230 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Trung Kiên

• Ngày tải lên: 13/01/2012

word.gif

Đề Thi HSG Lớp 9 Tỉnh Hà Nam 2014 - 2015

• 673 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 24/10/2016

word.gif

ĐỀ THI HSG LÝ 12 TỈNH NINH BÌNH 2011-2012 (VÒNG 2)

• 1,070 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Khương Duy

• Ngày tải lên: 24/05/2012

pdf2.gif

Lời giải Bất đẳng thức trong đề thi HSG quốc gia môn Toán 2015

• 1,353 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tăng Hải Tuân

• Ngày tải lên: 09/01/2015

pdf3.gif

Đề thi HSG Vật Lý 12 Tỉnh Thái Bình 2013 - 2014

• 5,468 lượt tải về

• Tải lên bởi: Portgas D. Ace

• Ngày tải lên: 23/02/2014

word.gif

Đề Thi HSG TP Thanh Hóa 2014 - 2015

• 812 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 23/10/2016

word.gif

Đề thi HSG tỉnh Thanh Hoá năm 2007

• 2,611 lượt tải về

• Tải lên bởi: Anh Dũng THPT Hậu Lộc 2 Thanh Hoá giới thiệu.

• Ngày tải lên: 13/04/2009

pdf1.gif

Đề thi HSG lớp 9 Liên bang Nga

• 2,288 lượt tải về

• Tải lên bởi: habe

• Ngày tải lên: 23/03/2018

pics.gif

Đề thi HSG môn Vật Lý TP Hà Nội 2017

• 932 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 16/09/2017

word.gif

Đáp án đề thi HSG VL12 tỉnh Nghệ An 2010- 2011

• 1,992 lượt tải về

• Tải lên bởi: dong dan

• Ngày tải lên: 03/01/2011

word.gif

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2013-2014

• 2,123 lượt tải về

• Tải lên bởi: DONG

• Ngày tải lên: 30/08/2014

archive_rar.gif

Bộ sưu tập đề thi HSG Vật lý 9 tỉnh An Giang vòng 01

• 1,159 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thanh Tùng

• Ngày tải lên: 29/01/2018

pdf3.gif

Đề Thi HSG Quốc Gia Vật Lý Ngày Thứ Nhất

• 576 lượt tải về

• Tải lên bởi: DAO DANG DAT

• Ngày tải lên: 05/01/2017

archive_rar.gif

Đề thi HSG Quốc gia môn Vật Lí năm 2015

• 5,366 lượt tải về

• Tải lên bởi: ephoton

• Ngày tải lên: 11/01/2015

word.gif

ĐỀ+ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG VẬT LÝ K10 NĂM 2014-2015 - THPT NGUYỄN XUÂN ÔN

• 3,036 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Hồng Quảng

• Ngày tải lên: 14/02/2015

word.gif

Đề thi HSG Lý 11 - THPT chuyên ĐH Vinh

• 1,460 lượt tải về

• Tải lên bởi: sonthaidinh

• Ngày tải lên: 05/10/2009

word.gif

Hướng dẫn chấm đề thi HSG Bắc Giang 2015-2016

• 1,512 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vũ Trí Đoán

• Ngày tải lên: 18/04/2016

word.gif

ĐỀ THI HSG QUẢNG TRỊ 2013

• 1,226 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần trung tuyến

• Ngày tải lên: 13/04/2013

pdf3.gif

Đề thi HSG Quốc gia môn Vật Lí năm 2017

• 638 lượt tải về

• Tải lên bởi: ephoton

• Ngày tải lên: 06/01/2017

word.gif

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2012-2013

• 1,189 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Duy Dũng

• Ngày tải lên: 28/01/2016

archive_rar.gif

Đề thi HSG VL Lớp 9 Tỉnh An Giang 2014 - 2015 vòng 1

• 1,459 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sưu tầm

• Ngày tải lên: 25/01/2015

word.gif

Đề thi HSG vòng 2 TP Hà Nội năm học 2018_2019

• 3,527 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 30/09/2018

word.gif

ĐỀ THI HSG VẬT LÍ CHỌN ĐỘI TUYỂN QG

• 1,408 lượt tải về

• Tải lên bởi: anhvan

• Ngày tải lên: 21/10/2016

pics.gif

Đè thi HSG môn vật lí tỉnh Quảng Bình vòng 2 năm 2015-2016

• 738 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Hồng Đăng

• Ngày tải lên: 27/03/2016

word.gif

Đề thi HSG vật lí 11 - Chọn độ dự tuyển HSG Quốc gia

• 1,678 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Đình Tấn

• Ngày tải lên: 20/03/2019

pdf3.gif

Đáp án đề thi HSG tỉnh Quảng Bình lớp 12 vòng 1 năm 2011

• 960 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Dinh Tan

• Ngày tải lên: 21/10/2011

word.gif

Đề Thi HSG TP Thanh Hóa 2015 - 2016

• 1,074 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 23/10/2016

word.gif

ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2003-2004 CÓ ĐÁP ÁN

• 1,172 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Duy Dũng

• Ngày tải lên: 10/01/2016

word.gif

Đề thi HSG Vật lí 9 tỉnh Hà Nam năm 2011

• 1,175 lượt tải về

• Tải lên bởi: đỗ hữu thương

• Ngày tải lên: 09/12/2012

word.gif

Đề thi HSG 12 tỉnh Thanh Hóa năm học 2005 - 2006

• 1,645 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Đức Hà

• Ngày tải lên: 13/04/2009

pdf3.gif

ĐỀ THI HSG VẬT LÝ 11

• 1,184 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bui Van Duong

• Ngày tải lên: 08/11/2019

pdf3.gif

Bộ đề thi HSG năm 2009-2010 tỉnh Vĩnh Long

• 897 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Phước Vinh

• Ngày tải lên: 07/04/2012

archive_rar.gif

Đề thi HSG tỉnh Hà tỉnh, môn vật lý lớp 12

• 3,445 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Ngọc Hiếu

• Ngày tải lên: 08/12/2012

pdf3.gif

Đề thi HSG lớp 10 Bạc Liêu 2007-2008

• 690 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thái Tiến Đạt

• Ngày tải lên: 15/12/2012

word.gif

Đề thi HSG 11 Vật lý 2015-2016

• 1,758 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Đức Hà

• Ngày tải lên: 13/03/2016

word.gif

Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2016 - 2017

• 2,515 lượt tải về

• Tải lên bởi: Pham Kim Ngoc

• Ngày tải lên: 18/10/2016

word.gif

Đáp án đề thi HSG lớp 12Tỉnh Nghệ An Năm 2008-2009

• 4,659 lượt tải về

• Tải lên bởi: anh cuong

• Ngày tải lên: 05/01/2010

pdf3.gif

Đề thi HSG Vật Lí Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2012 - 2013

• 2,055 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Chí Công

• Ngày tải lên: 03/11/2012

pdf3.gif

Đề thi HSG Vật Lý sở HCM 2020 - 2021

• 1,479 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Xuân Dương

• Ngày tải lên: 13/03/2022

word.gif

Đề thi HSG Lý 11 tỉnh Quảng Bình

• 2,129 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyenquanghoai

• Ngày tải lên: 13/04/2009

word.gif

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2012-2013

• 729 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Duy Dũng

• Ngày tải lên: 30/01/2016

pdf3.gif

ĐỀ THI HSG CỤM HIỆP HÒA - BẮC GIANG

• 549 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thế Thành

• Ngày tải lên: 24/03/2015

pdf3.gif

Đề thi HSG VL12 tỉnh Nghệ An 2010-2011

• 2,117 lượt tải về

• Tải lên bởi: dong dan

• Ngày tải lên: 03/01/2011

word.gif

ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2006 - 2007 CÓ ĐÁP ÁN

• 1,236 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Duy Dũng

• Ngày tải lên: 15/01/2016

pdf3.gif

Đề thi HSGQG Vật Lý THPT

• 844 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tiện ích Vật Lý

• Ngày tải lên: 25/04/2021

pdf3.gif

Đáp án đề thi HSG lớp 12 tỉnh Nghệ An 2009 - Đề 2

• 1,625 lượt tải về

• Tải lên bởi: phan xuan sanh

• Ngày tải lên: 21/11/2009

word.gif

Đáp án Đề thi HSG lớp 12 trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, Nghệ An

• 1,727 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoangminhchau

• Ngày tải lên: 17/10/2010

pdf1.gif

Đề thi HSG VL10 1999 - Hà Nội

• 1,143 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran thai ha

• Ngày tải lên: 31/01/2010

pdf3.gif

ĐỀ THI HSG TỈNH THANH HÓA - VẬT LÝ 11

• 3,437 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bui Van Duong

• Ngày tải lên: 29/01/2018

word.gif

Đề thi HSG lớp 10 chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2011-2012

• 1,791 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Đức Anh

• Ngày tải lên: 20/09/2012

word.gif

Đề thi HSG VL12 tỉnh Nghệ An 2009 - 2010 Hệ bổ túc

• 921 lượt tải về

• Tải lên bởi: dong dan

• Ngày tải lên: 18/12/2009

pdf3.gif

ĐỀ THI HSG VẬT LÝ THPT 2009-2010 NINH THUẬN

• 684 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Mạnh

• Ngày tải lên: 04/01/2012