Các tài liệu Chuyên đề dao dong co

stuff1.gif

1150 Câu hỏi Lý thuyết Dao Động Cơ Trong Đề thi thử THPTQG 2022 Phần 1

• 700 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 16/08/2022

pdf3.gif

Bài tập dao động cơ theo phân dạng

• 2,443 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham thuy tu

• Ngày tải lên: 29/05/2013

word.gif

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 4 (Chuyên đề: Dao động cơ+Sóng cơ)

• 828 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Quý Đôn

• Ngày tải lên: 18/02/2012

word.gif

Bài tập tự luận dao động con lắc lò xo có đáp số

• 1,946 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn văn dân

• Ngày tải lên: 17/07/2010

word.gif

2000 câu hỏi dao động cơ

• 702 lượt tải về

• Tải lên bởi: topdoc

• Ngày tải lên: 17/08/2018

stuff1.gif

Dao động cơ

• 1,002 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 18/08/2021

word.gif

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2,3 VẬT LÝ 12

• 1,472 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRẦN VĂN UYÊN

• Ngày tải lên: 21/07/2011

pdf3.gif

Casio vật lý 12 - Đồ thị dao động cơ học

• 507 lượt tải về

• Tải lên bởi: Prophy

• Ngày tải lên: 06/04/2018

pdf3.gif

TỔNG HỢP 200 CÂU CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG CƠ

• 894 lượt tải về

• Tải lên bởi: HUỲNH PHÚ CƯỜNG

• Ngày tải lên: 20/09/2017

pdf3.gif

Chuyên đề dao đông cơ LTĐH

• 32,523 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đoàn Văn Lượng

• Ngày tải lên: 15/05/2014

word.gif

Chương 1 - Dao động cơ (Phạm Hùng Cường)

• 1,223 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Hùng Cường

• Ngày tải lên: 02/07/2009

pdf3.gif

[Vật lý 12]_Chuyên đề_Năng lượng trong dao động cơ_Bài tập_Bản không đáp án

• 1,239 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đặng hồng Minh

• Ngày tải lên: 23/03/2013

word.gif

Kiểm tra 15 phút Sóng cơ

• 1,102 lượt tải về

• Tải lên bởi: Truong Thai Toan

• Ngày tải lên: 02/10/2011

word.gif

Chương 1 Dao động cơ

• 852 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoang long

• Ngày tải lên: 14/09/2011

word.gif

Dao động cơ

• 2,122 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng - Bình Thuận

• Ngày tải lên: 19/11/2018

word.gif

Chương I-Dao động cơ học-Tổng ôn tập (Phần 1)

• 3,032 lượt tải về

• Tải lên bởi: avenstar

• Ngày tải lên: 16/04/2013

word.gif

Đề & đáp án kiểm tra chương Dao động cơ

• 1,318 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thọ Tuấn

• Ngày tải lên: 01/10/2011

word.gif

Một số bài dao động cơ từ 6-8 và 8-10 đã chia dạng

• 1,787 lượt tải về

• Tải lên bởi: dinh khac Xuan

• Ngày tải lên: 23/04/2016

stuff1.gif

Dao động cơ

• 964 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 25/07/2021

archive_rar.gif

DẠNG 06 – XÁC ĐỊNH THỜI GIAN NGẮN NHẤT VẬT ĐI QUA LY ĐỘ x1 ĐẾN x2

• 1,130 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen xuan quang

• Ngày tải lên: 10/12/2009

word.gif

DAO ĐỘNG CƠ- CƠ BẢN+ NÂNG CAO

• 1,212 lượt tải về

• Tải lên bởi: ĐinhTiếnVinh

• Ngày tải lên: 15/08/2015

word.gif

2000 câu hỏi dao động cơ

• 614 lượt tải về

• Tải lên bởi: topdoc

• Ngày tải lên: 17/08/2018

word.gif

Bài tập Dao động cơ

• 1,197 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thị Thúy Hoài

• Ngày tải lên: 15/09/2010

pdf3.gif

Dao động cơ

• 1,061 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đặng Đình Ngọc

• Ngày tải lên: 30/05/2021

pdf3.gif

ĐỀ CƯƠNG LTĐH DAO ĐỘNG CƠ

• 9,697 lượt tải về

• Tải lên bởi: mach tri tin

• Ngày tải lên: 25/08/2014

word.gif

Kiểm tra 15 phút Dao động cơ 12 CB

• 807 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran dinh sam

• Ngày tải lên: 24/02/2010

word.gif

DAO ĐỘNG CƠ

• 1,287 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đức Du

• Ngày tải lên: 07/10/2019

word.gif

Trắc nghiệm dao động cơ có đáp án

• 2,364 lượt tải về

• Tải lên bởi: duchung

• Ngày tải lên: 03/11/2009

pdf3.gif

Năng lượngj dao dộng cơ

• 1,203 lượt tải về

• Tải lên bởi: tui bxct

• Ngày tải lên: 09/10/2014

word.gif

Đề ôn tập phần Dao động cơ

• 564 lượt tải về

• Tải lên bởi: Duong Nghia Bo

• Ngày tải lên: 06/07/2010

word.gif

Dao động cơ trong đề tuyển sinh và đề THPTQG từ 2007-2015

• 1,224 lượt tải về

• Tải lên bởi: Mai Tiến

• Ngày tải lên: 06/04/2016

pdf3.gif

PHÂN LOẠI CÁC DẠNG BÀI KHÓ DAO ĐỘNG CƠ VẬT LÝ 12

• 766 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Anh Tuấn

• Ngày tải lên: 27/05/2016

pdf2.gif

Bài tập về Chu kì, tần số của con lắc lò xo

• 1,665 lượt tải về

• Tải lên bởi: khucvanquan

• Ngày tải lên: 28/07/2009

word.gif

Bài tập chuyên đề dao động cơ - Viêng

• 1,748 lượt tải về

• Tải lên bởi: HCViêng

• Ngày tải lên: 14/04/2012

pdf3.gif

Kiểm tra chương Dao động cơ-full lời giải

• 1,058 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Tiến Hà

• Ngày tải lên: 19/11/2017

word.gif

Đề ôn tập dao động cơ 2

• 828 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn trần anh lân

• Ngày tải lên: 14/02/2012

word.gif

65 câu dao động cơ chọn lọc

• 1,075 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen huu loc

• Ngày tải lên: 03/11/2009

stuff1.gif

Đề thi thử THPTQG

• 1,059 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 24/08/2021

pdf3.gif

CÔNG PHÁ CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG CƠ

• 1,054 lượt tải về

• Tải lên bởi: NGUYỄN ĐỨC THUẬN

• Ngày tải lên: 13/03/2016

word.gif

176 CÂU LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG CƠ CÓ ĐÁP ÁN

• 3,297 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRỊNH VĂN BÌNH

• Ngày tải lên: 01/10/2018

word.gif

Kiểm tra 15 phút 12 - dao động cơ 1

• 3,468 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Đình Bửu

• Ngày tải lên: 13/10/2013

word.gif

Bài tập bồi dưỡng HSG 12 - Phần Dao động cơ

• 3,757 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hồ Sỹ Phúc

• Ngày tải lên: 04/11/2009

pdf3.gif

Đề thi đại học, cao đẳng các năm phần dao động cơ

• 2,221 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Viết Trung

• Ngày tải lên: 29/01/2013

word.gif

2000 câu Dao động cơ - Full đáp án

• 1,008 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 12/08/2022

word.gif

Tổng hợp các câu hỏi và bài tập dao động cơ

• 1,427 lượt tải về

• Tải lên bởi: Mai Tiến

• Ngày tải lên: 13/02/2017

word.gif

285 câu trắc nghiệm dao động cơ

• 682 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bui Duc Anh

• Ngày tải lên: 09/11/2010

word.gif

Bài khảo sát phần dao động cơ học lớp 12

• 831 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đức Tùng Nguyễn

• Ngày tải lên: 09/08/2012

video.gif

MÔ PHỎNG DAO ĐỘNG CON LẮC ĐƠN

• 848 lượt tải về

• Tải lên bởi: Truong Quoc Tuan

• Ngày tải lên: 29/06/2016

pdf3.gif

Luyện cấp tốc Dao động điều hòa

• 939 lượt tải về

• Tải lên bởi: le trong duy

• Ngày tải lên: 23/06/2011

word.gif

DAO ĐỘNG CƠ

• 604 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Quốc Thái

• Ngày tải lên: 08/06/2019

word.gif

Tóm tắt lý thuyết CON LẮC ĐƠN

• 1,430 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Quốc Đạt

• Ngày tải lên: 03/09/2011

pdf3.gif

Dao động cơ

• 1,158 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đặng Đình Ngọc

• Ngày tải lên: 14/06/2021

word.gif

Phân loại bài tập dao động cơ (Nguyễn Công Phúc, THPT Vĩnh Định – Quảng Trị)

• 2,280 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Cong Minh

• Ngày tải lên: 20/07/2009

word.gif

Chuyên đề trắc nghiệm Dao động cơ 1

• 960 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phamdiep

• Ngày tải lên: 21/03/2009

word.gif

Bài tập Con lắc đơn

• 2,120 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hangapu

• Ngày tải lên: 25/02/2009

archive_rar.gif

Đề trắc nghiệm dao động cơ học

• 765 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Ánh Nguyệt

• Ngày tải lên: 02/01/2010

word.gif

Đề Kiểm tra Dao động cơ Lần 2 - Lớp 12, Mễ Trì Hạ, HN

• 1,018 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thầy Dân Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội,

• Ngày tải lên: 10/08/2015

word.gif

Đề ôn tập dao động cơ

• 766 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bach van quoc trung

• Ngày tải lên: 25/10/2010

word.gif

Đề kiểm tra 12 NC 20 câu Dao động cơ và Sóng cơ

• 833 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Văn Tập

• Ngày tải lên: 14/10/2009

word.gif

BÀI TẬP CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ

• 2,644 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lưu Văn Tạo

• Ngày tải lên: 10/07/2012

pdf3.gif

12NC-BÀI 7

• 1,055 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Van Thong

• Ngày tải lên: 31/07/2011

word.gif

Đề luyện thi đại học - Dao động cơ

• 2,620 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần trung tuyến

• Ngày tải lên: 17/04/2011

word.gif

SKKN: Phương pháp giải các dạng BT Lý 12 - Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng âm

• 1,066 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 11/01/2011

word.gif

200 Câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án.doc

• 6,087 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanh

• Ngày tải lên: 19/03/2010

pdf3.gif

250 bài dao động cơ hay và khó

• 19,361 lượt tải về

• Tải lên bởi: Photon

• Ngày tải lên: 24/07/2014

word.gif

150 câu trắc nghiệm vật lí ôn thi ĐH-CĐ

• 1,533 lượt tải về

• Tải lên bởi: denhatbuon

• Ngày tải lên: 23/03/2009

archive_rar.gif

Tổng hợp Dao động cơ đề thi ĐH 2007-2015

• 4,601 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Dũng

• Ngày tải lên: 22/08/2015

word.gif

Lí thuyết trắc nghiệm Dao động cơ

• 1,246 lượt tải về

• Tải lên bởi: minhduc_lx2000

• Ngày tải lên: 20/03/2016

pdf2.gif

Tài Liệu LTĐH Dao Động Cơ

• 1,361 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đỗ Ngọc Hà

• Ngày tải lên: 04/11/2014

word.gif

Bài tập dao động cơ trong đề thi từ 2007- 2017

• 7,663 lượt tải về

• Tải lên bởi: phạm công sơn

• Ngày tải lên: 06/10/2017

word.gif

Kiểm tra chương Dao động cơ (thầy Cần)

• 736 lượt tải về

• Tải lên bởi: Danh Thị Bé Tư

• Ngày tải lên: 09/09/2010

word.gif

Dao động cơ trong đề ĐH CĐ 2007-2011

• 509 lượt tải về

• Tải lên bởi: vu dinh hoang

• Ngày tải lên: 06/04/2012

powerpoint.gif

Ôn tập chương Dao động cơ

• 2,096 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng - Bình Thuận

• Ngày tải lên: 19/04/2014

pdf3.gif

CHUYÊN ĐỀ DAO DỘNG CƠ - NGUYỄN VĂN TRUNG-THỊ XÃ LONG KHÁNH-ĐỒNG NAI

• 1,167 lượt tải về

• Tải lên bởi: trung

• Ngày tải lên: 05/09/2012

word.gif

MỘT SỐ BÀI TRẮC NGHIỆM HAY (phần 2)

• 1,345 lượt tải về

• Tải lên bởi: phanlean

• Ngày tải lên: 11/04/2011

stuff1.gif

GIẢI CHI TIẾT CÁC DẠNG TOÁN DAO ĐỘNG CƠ

• 1,307 lượt tải về

• Tải lên bởi: minhchaungoc

• Ngày tải lên: 20/08/2018

word.gif

7 CHỦ ĐỀ DAO ĐỘNG CƠ HỌC

• 1,923 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Đình Can

• Ngày tải lên: 05/09/2011

pdf3.gif

BÀI TẬP 12CB-BÀI 4

• 1,111 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Van Thong

• Ngày tải lên: 03/08/2011

stuff1.gif

TỔNG HỢP CÁC DẠNG TOÁN DAO ĐỘNG CƠ

• 688 lượt tải về

• Tải lên bởi: minhchaungoc

• Ngày tải lên: 10/07/2018

pdf3.gif

Dao động cơ_Đề số 1_Bản không đáp án

• 1,279 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đặng hồng Minh

• Ngày tải lên: 23/03/2013

pdf3.gif

Tài liệu nhóm học lý 360 - Dao động cơ (Hồ Hoàng Việt)

• 1,426 lượt tải về

• Tải lên bởi: an

• Ngày tải lên: 11/12/2011

word.gif

ĐỀ KT CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ

• 754 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Thái Bình

• Ngày tải lên: 05/10/2015

word.gif

Chuẩn kiến thức - kĩ năng chương Dao động cơ - lý 12nc

• 1,292 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lưu Văn Tạo

• Ngày tải lên: 15/07/2011

word.gif

Dao động Cơ

• 2,554 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Vũ

• Ngày tải lên: 18/07/2020

archive_rar.gif

Mô phỏng Dao động con lắc lò xo

• 2,369 lượt tải về

• Tải lên bởi: tranquynh

• Ngày tải lên: 20/01/2010

word.gif

Bài tập dao động cơ

• 608 lượt tải về

• Tải lên bởi: ken tran

• Ngày tải lên: 11/12/2011

word.gif

KIỂM TRA 1 TIẾT 12 LÝ CƠ BẢN (NĂM HỌC 2011-2012)

• 798 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham de

• Ngày tải lên: 15/10/2011

archive_rar.gif

Dao động cơ (Nguyễn Thành Tường)

• 2,488 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thành Tường-LHP

• Ngày tải lên: 11/04/2009

pdf3.gif

Dao động cơ CHUYÊN - GV Trịnh Xuân Đông

• 611 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRỊNH XUÂN ĐÔNG

• Ngày tải lên: 16/03/2018

pdf3.gif

Bài tập ôn tập chương dao động cơ

• 1,039 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Huy Hoàng

• Ngày tải lên: 24/12/2012

pdf3.gif

BÀI TẬP 12CB-BÀI 3

• 1,118 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Van Thong

• Ngày tải lên: 03/08/2011

archive_rar.gif

GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN DẠNG SIN

• 610 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Van Thong

• Ngày tải lên: 30/08/2011

pdf3.gif

Dao động cơ - Bài toán va chạm

• 1,486 lượt tải về

• Tải lên bởi: trung

• Ngày tải lên: 07/09/2013

word.gif

Trắc nghiệm 12 toàn tập Mới: Dao động cơ

• 1,120 lượt tải về

• Tải lên bởi: tranvanhung

• Ngày tải lên: 08/02/2011

word.gif

Ôn tập cấp tốc dao động cơ năm 2015

• 5,491 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham tat tiep

• Ngày tải lên: 16/04/2015

word.gif

Đề ôn tập chương dao động và sóng cơ

• 821 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hàn Lô

• Ngày tải lên: 30/10/2011

word.gif

Chuyên đề Dao động cơ 12

• 1,580 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Ngưng

• Ngày tải lên: 19/03/2012

word.gif

Bài tập dao động cơ tự luận ôn thi đại học

• 579 lượt tải về

• Tải lên bởi: Duong Nghia Bo

• Ngày tải lên: 13/08/2011

pdf3.gif

Chuyên đề Dao động cơ LTĐH-Thầy Trương Đình Hùng

• 905 lượt tải về

• Tải lên bởi: truong dinh hung

• Ngày tải lên: 05/08/2013