Các tài liệu Chuyên đề chuyen KHTN Ha Noi

word.gif

Hướng dẫn giải đề thi thử lần 1 trường chuyên KHTN Hà Nội năm 2018

• 1,196 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 06/04/2018

word.gif

Đề thi thử đại học trường chuyên KHTN Hà Nội năm 2014 - lần 1

• 2,363 lượt tải về

• Tải lên bởi: duc cop

• Ngày tải lên: 12/01/2014

word.gif

HD giải đề chuyên KHTN Hà Nội lần 2 năm 2019

• 942 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 09/04/2019

word.gif

THPT Chuyên KHTN Hà Nội môn Toán - Lần 3

• 520 lượt tải về

• Tải lên bởi: Quang Tiến

• Ngày tải lên: 13/03/2017

archive_rar.gif

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ CHUYÊN KHTN HÀ NỘI 2022

• 1,381 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vũ Đình Khang

• Ngày tải lên: 28/05/2022

archive_rar.gif

Thi thử lần 1/2014 trường chuyên KHTN Hà Nội

• 1,331 lượt tải về

• Tải lên bởi: Mifusmiley

• Ngày tải lên: 25/02/2014

word.gif

Đề thi thử lần 1 năm 2018 trường THPT chuyên KHTN Hà Nội

• 1,030 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 20/03/2018

pdf3.gif

Đề thi thử Chuyên KHTN Hà Nội L1 2013

• 2,345 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Đức

• Ngày tải lên: 26/12/2012

pdf2.gif

Đề Hóa chuyên KHTN Hà Nội lần 3 - 2014

• 4,080 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 28/02/2014

word.gif

Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Chuyên KHTN Hà Nội 2014

• 637 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 24/10/2016

pdf3.gif

Giải chi tiết thi thử chuyên KHTN Hà Nội lần 1 năm học 2016 - 2017

• 1,039 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 30/12/2016

word.gif

Đề thi thử lần 2 trường Chuyên KHTN Hà Nội năm 2018

• 2,205 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 25/03/2018

word.gif

Chuyên KHTN Hà Nội Lần 1 năm 2019

• 1,511 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Khuyên

• Ngày tải lên: 14/01/2019

word.gif

Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Chuyên KHTN Hà Nội 2013

• 501 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 24/10/2016

word.gif

Đề thi thử chuyên KHTN Hà Nội lần 2 năm 2019

• 1,285 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 01/04/2019

pdf3.gif

Đề thi thử lần 1 chuyên KHTN Hà Nội

• 2,417 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tăng Giáp

• Ngày tải lên: 24/11/2013

word.gif

Hướng dẫn giải đề thi thử lần 3 trường chuyên KHTN Hà Nội năm 2018

• 951 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 03/06/2018