Các tài liệu Chuyên đề Vat Ly 10

powerpoint.gif

Sự rơi tự do

• 970 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sưu tầm

• Ngày tải lên: 23/03/2009

word.gif

Tài liệu ôn tập Vật lí 10

• 2,578 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Đức Huy

• Ngày tải lên: 06/12/2010

word.gif

Giáo án vật lý 10

• 2,082 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lương Văn Vũ

• Ngày tải lên: 29/05/2013

archive_rar.gif

ĐỀ THI VẬT LÝ 10 HKI- CƠ BẢN (Trịnh Đình Huy)

• 1,371 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trịnh Đình Huy

• Ngày tải lên: 07/10/2008

word.gif

Phân Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC - VẬT LÝ 10

• 3,553 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Xuân Trị

• Ngày tải lên: 08/08/2019

stuff1.gif

Đề Ôn tập Giữa kỳ I lần 3 - Kết nối Tri thức với cuộc sống Vật lý 10

• 828 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 30/10/2022

word.gif

Đề kiểm tra 15 phút phần Động học (duongvancuong)

• 2,072 lượt tải về

• Tải lên bởi: duongvancuong

• Ngày tải lên: 04/03/2009

word.gif

Giáo án bám sát vật lý 10 HKII

• 1,989 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Đình Bửu

• Ngày tải lên: 21/02/2011

word.gif

Đề thi học sinh giỏi vật lý 10 trại hè Hùng Vương

• 1,244 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen van A

• Ngày tải lên: 28/03/2013

executable.gif

Phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lý 10

• 1,163 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran sy huy

• Ngày tải lên: 18/02/2019

archive_rar.gif

Đề thi Vật Lý 10 Trại hè Hùng Vương lần XI - 2015

• 874 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 02/08/2017

word.gif

Giáo an Vật Lý 10 CB (GDTX)

• 1,213 lượt tải về

• Tải lên bởi: Việt

• Ngày tải lên: 03/09/2011

word.gif

Đề thi học kì 2 VL10 (2007-2008) THPT Chuyên ĐH Vinh

• 844 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thái Đình Thịnh

• Ngày tải lên: 28/12/2010

word.gif

Đề thi HSG Vật lý 10 - Yên Thành 2 -Nghệ An 2007-2008

• 830 lượt tải về

• Tải lên bởi: LeNgocKy

• Ngày tải lên: 03/03/2016

word.gif

265 câu trắc nghiệm ôn tập Vật lí 10 NC

• 1,185 lượt tải về

• Tải lên bởi: cu ken

• Ngày tải lên: 30/11/2010

word.gif

Giáo án bài Chuyển động cơ (10CB)

• 960 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanhvy

• Ngày tải lên: 06/09/2011

word.gif

Đề thi khảo sát vật lý 10 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo

• 1,893 lượt tải về

• Tải lên bởi: NGUYỄN TRỌNG HÙNG

• Ngày tải lên: 17/01/2016

word.gif

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÝ 10

• 1,211 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Xuân Trị

• Ngày tải lên: 13/09/2018

archive_zip.gif

Tra cứu Vật lí lớp 10

• 1,054 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran van chuyen

• Ngày tải lên: 28/02/2010

stuff1.gif

Đề Ôn tập Giữa kỳ I lần 3 - Chân trời Sáng tạo Vật lý 10

• 800 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 26/11/2022

word.gif

Trắc nghiệm Động học 10 (Ho Thanh Phi)

• 1,471 lượt tải về

• Tải lên bởi: Ho Thanh Phi

• Ngày tải lên: 04/03/2009

word.gif

Đề thi hk1 10 NC THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

• 1,158 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi ngọc Ngữ

• Ngày tải lên: 26/01/2011

word.gif

Bài tập tự luận chương II vật lý 10 CB

• 2,779 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vo Huy Hoang

• Ngày tải lên: 18/11/2010

archive_rar.gif

BỘ ĐỀ KT VẬT LÝ 10CB (15p,1T,HK2-08-09)

• 1,138 lượt tải về

• Tải lên bởi: HàvănChính

• Ngày tải lên: 08/06/2009

word.gif

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÝ 10

• 1,975 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Xuân Trị

• Ngày tải lên: 29/09/2018

archive_rar.gif

Vật lý 10 - Phần 10 (Lý thuyết - BT Tự luận - BT Trắc nghiệm)

• 1,323 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thanh Tùng

• Ngày tải lên: 22/01/2013

word.gif

Đề kiểm tra học kì II - Vật lí 10 GDTX

• 866 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Hồng Thái

• Ngày tải lên: 06/05/2011

pdf3.gif

Đề thi Olympic 30/4 Vật lý 10 năm 2018

• 696 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Dương Anh Tài

• Ngày tải lên: 16/04/2019

word.gif

Đề kiểm tra chương I vật lý 10 NC

• 1,933 lượt tải về

• Tải lên bởi: ngan

• Ngày tải lên: 06/10/2010

word.gif

ÔN TẬP VẬT LÝ 10 HỌC KỲ I

• 2,050 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Van Quang

• Ngày tải lên: 22/10/2010

archive_rar.gif

Động học chất điểm - Web

• 2,156 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sưu tầm

• Ngày tải lên: 23/03/2009

word.gif

Ma trận đề kiểm tra vật lý 10

• 5,860 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn văn Thiệu

• Ngày tải lên: 06/12/2009

word.gif

Đề kiểm tra VL10 - học kì 1

• 533 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn thị thanh phương

• Ngày tải lên: 17/02/2011

word.gif

Đê kiểm tra học kì 1_ Lý 10

• 992 lượt tải về

• Tải lên bởi: Pham Thanh Tuan

• Ngày tải lên: 17/12/2010

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết- Nhiệt học-lớp 10 Cơ Bản (nguyen hung)

• 3,802 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen hung

• Ngày tải lên: 05/03/2009

word.gif

Giáo án Vật lý 10 - Ban cơ bản (Dương Văn Đổng)

• 4,148 lượt tải về

• Tải lên bởi: Duong Van Dong

• Ngày tải lên: 11/04/2009

powerpoint.gif

Tính tương đối của chuyển động

• 1,521 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sưu tầm

• Ngày tải lên: 23/03/2009

word.gif

Giáo án vật lý 10 nâng cao

• 1,735 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Hồng Quảng

• Ngày tải lên: 20/12/2012

word.gif

Hệ thống câu hỏi vật lý 10 theo chương trình chuẩn

• 3,035 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 15/04/2017

word.gif

Giáo án Vật lý 10 - Ban Cơ bản (tiết 57 - 70)

• 1,505 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Hoàng Xuân Phúc

• Ngày tải lên: 11/04/2009

word.gif

Đề thi học sinh gioi vật lý 10

• 1,267 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen van A

• Ngày tải lên: 30/03/2013

pdf3.gif

Vật Lý 10 - Rơi tự do- Lý Thuyết Và Phân Dạng Bài Tập

• 1,920 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đặng hồng Minh

• Ngày tải lên: 25/03/2013

word.gif

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÝ 10

• 5,547 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Xuân Trị

• Ngày tải lên: 06/09/2019

pdf3.gif

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ 10

• 7,981 lượt tải về

• Tải lên bởi: Jackie

• Ngày tải lên: 04/12/2013

word.gif

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 – TĨNH HỌC VẬT RẮN

• 2,392 lượt tải về

• Tải lên bởi: letrungdam

• Ngày tải lên: 05/04/2012

pdf3.gif

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬT LÝ 10 NÂNG CAO

• 2,097 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Kim Đông

• Ngày tải lên: 05/10/2014

word.gif

Phân Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC - VẬT LÝ 10

• 875 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Xuân Trị

• Ngày tải lên: 15/10/2018

pdf3.gif

CHƯƠNG I VẬT LÝ 10

• 963 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 11/09/2019

archive_rar.gif

Sự rơi tự do (Trần Thị Thu Vân)

• 1,081 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Thị Thu Vân

• Ngày tải lên: 23/03/2009

word.gif

Đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập HK 1 lớp 10 (vonvantu)

• 1,330 lượt tải về

• Tải lên bởi: vovantu

• Ngày tải lên: 05/03/2009

word.gif

Đề minh họa KTCHK2 Vật ly 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng 2022-2023

• 945 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 11/05/2023

word.gif

Vật Lý 10-Bộ đề thi HK I hay và khó

• 3,399 lượt tải về

• Tải lên bởi: le quang vuong

• Ngày tải lên: 21/11/2016

word.gif

Giáo án tự chọn VL10

• 1,684 lượt tải về

• Tải lên bởi: hieu

• Ngày tải lên: 25/04/2011

word.gif

Kiểm tra 15 phút lần 2 Vật lí 10

• 1,361 lượt tải về

• Tải lên bởi: quan

• Ngày tải lên: 07/11/2011

pdf3.gif

VẬT LÝ 10_BÀI 1. LÀM QUEN VỚI VẬT LÝ

• 1,135 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 12/08/2022

word.gif

ÔN TẬP HKII 2011 VL10

• 1,929 lượt tải về

• Tải lên bởi: NGUYỄN NHUNG

• Ngày tải lên: 09/04/2011

stuff1.gif

Độ dịch chuyển Thời gian - Chương 2 (Động học) - Kết nối Tri thức Vật lý 10

• 1,164 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 30/08/2022

word.gif

Giáo án Vật lí 10 CB Cả năm

• 2,307 lượt tải về

• Tải lên bởi: viet

• Ngày tải lên: 28/11/2011

powerpoint.gif

Chuyển động thẳng đều (Đỗ Hiếu Thảo)

• 1,592 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đỗ Hiếu Thảo

• Ngày tải lên: 23/03/2009

archive_rar.gif

Giáo án Vật lí 10 CB

• 705 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanghieupho

• Ngày tải lên: 12/09/2010

word.gif

Giáo án Vật lý 10 - Ban Cơ bản - Học kì 2

• 3,749 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran phan truong thuat

• Ngày tải lên: 11/04/2009

archive_rar.gif

Giáo án bài 25-29, VL10CB

• 1,113 lượt tải về

• Tải lên bởi: truong thi hai yen

• Ngày tải lên: 23/03/2011

word.gif

Đề thi HSG môn Vật lý 10 trường Diễn Châu 2

• 2,836 lượt tải về

• Tải lên bởi: Quế Hải Dũng

• Ngày tải lên: 27/02/2013

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết chương I vật lý 10NC

• 665 lượt tải về

• Tải lên bởi: phạm thị hằng

• Ngày tải lên: 06/11/2011

pdf3.gif

VẬT LÝ 10_BÀI 4&5_ ĐỘ DỊCH CHUYỂN. TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

• 994 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 12/08/2022

archive_rar.gif

Ngân hàng đề lớp 10 CB

• 2,185 lượt tải về

• Tải lên bởi: vananh

• Ngày tải lên: 18/10/2011

archive_rar.gif

Thiết kế bài giảng Vật lí 10 NC

• 1,530 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Đình Khang

• Ngày tải lên: 06/09/2010

word.gif

Bài tập Lý 10 NC - CHƯƠNG II ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

• 9,128 lượt tải về

• Tải lên bởi: phamlam35

• Ngày tải lên: 01/10/2009

word.gif

Bài tập Động học - Lớp 10 Nâng cao (tuan thu Tan Ky)

• 10,088 lượt tải về

• Tải lên bởi: tuan thu Tan Ky

• Ngày tải lên: 04/03/2009

pdf3.gif

Đề thi học kì II Vật Lý 10

• 927 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 30/05/2021

pdf3.gif

Kiểm tra Học kì 2 Vật lý 10 Nâng cao (hiepkhachquay)

• 4,397 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 07/10/2008

word.gif

Đề kiểm tra hk1 Lý 10 NC

• 1,161 lượt tải về

• Tải lên bởi: phamhongdang

• Ngày tải lên: 05/01/2011

word.gif

Thi HKII (08-09) Vật lí 10

• 729 lượt tải về

• Tải lên bởi: thuc uyên

• Ngày tải lên: 28/12/2010

stuff1.gif

Đề Ôn tập Học kỳ I lần 4 - Kết nối Tri thức và Cuộc sống Vật lý 10

• 875 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 08/12/2022

archive_rar.gif

Bài tập chọn lọc vật lý 10

• 1,615 lượt tải về

• Tải lên bởi: luongthevinh

• Ngày tải lên: 04/02/2012

pdf3.gif

Giải Toán Vật Lý 10 tập 1 - Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM

• 12,496 lượt tải về

• Tải lên bởi: Pham Tien Quang

• Ngày tải lên: 14/12/2012

word.gif

File Word đề kiểm tra giữa kì 2 Vật lý 10

• 1,961 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 15/03/2019

word.gif

60 câu trắc nghiệm 10 (Huynh Huu Phuc)

• 1,257 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huynh Huu Phuc

• Ngày tải lên: 05/03/2009

word.gif

Kiểm tra 15 phút 10NC lần 2 học kì 2

• 1,214 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyenvantinh

• Ngày tải lên: 19/04/2011

word.gif

Trắc nghiệm Học kì 1 (Đỗ Hiếu Thảo)

• 1,324 lượt tải về

• Tải lên bởi: ĐỖ HIẾU THẢO

• Ngày tải lên: 05/03/2009

word.gif

Đề học sinh giỏi vật lý 10 Nghi Lộc 2 09-10

• 961 lượt tải về

• Tải lên bởi: Võ Quyết Thắng

• Ngày tải lên: 22/03/2010

pdf3.gif

Đề thi học kì II Vật Lý 10

• 995 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 30/05/2021

stuff1.gif

HỆ THỐNG TÀI LIỆU VẬT LÝ 10

• 873 lượt tải về

• Tải lên bởi: Jackie

• Ngày tải lên: 27/01/2014

word.gif

Đề đáp án thi học kì 1 Vật lí 10 - THPT Yersin, Lâm Đồng

• 845 lượt tải về

• Tải lên bởi: tiến

• Ngày tải lên: 12/12/2010

word.gif

BT theo từng chủ đề chương 1 VL10

• 1,916 lượt tải về

• Tải lên bởi: nghethuat89

• Ngày tải lên: 08/09/2011

archive_rar.gif

Một số mô phỏng vật lý 10,11

• 1,587 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hà Văn Thạnh

• Ngày tải lên: 03/05/2008

word.gif

Tự luận chương 4 Vật lý 10

• 1,688 lượt tải về

• Tải lên bởi: Truong Quoc Tuan

• Ngày tải lên: 13/01/2020

word.gif

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I KHỐI 10

• 613 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyenthibang

• Ngày tải lên: 10/01/2012

word.gif

Kiểm tra 15 phút Động lực học chất điểm

• 1,114 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lâm Tín

• Ngày tải lên: 15/09/2010

word.gif

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2 - VẬT LÝ 10

• 4,064 lượt tải về

• Tải lên bởi: Truong Quoc Tuan

• Ngày tải lên: 25/11/2018