Các tài liệu Chuyên đề Tỏng họp

stuff3.gif

Tổng Hợp 80 Thí Nghiệm Ảo Tương Tác THPT

• 1,661 lượt tải về

• Tải lên bởi: TTGDTXTD

• Ngày tải lên: 27/01/2015

word.gif

Tổng hợp dao động điều hòa

• 1,033 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hồ Viết lan

• Ngày tải lên: 25/08/2012

stuff3.gif

Tổng Hợp 80 Thí Nghiệm Ảo Tương Tác THPT

• 6,248 lượt tải về

• Tải lên bởi: TTGDTXTD

• Ngày tải lên: 02/02/2015

word.gif

Tổng hợp các câu trong đề thi ĐH-CĐ từ 2007 đến 2012 kèm lời giải chi tiết

• 1,805 lượt tải về

• Tải lên bởi: dangthanhphu

• Ngày tải lên: 18/05/2013

word.gif

Tổng hợp đề thi ĐH tới năm 2014 phần dao động và sóng điện từ

• 2,419 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen toan thang

• Ngày tải lên: 05/12/2014

word.gif

Tổng hợp đề thi ĐH tới năm 2014 phần sóng cơ

• 1,276 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen toan thang

• Ngày tải lên: 05/12/2014

archive_rar.gif

TỔNG HỢP ĐỀ THI TỐT NGHIỆP 2007-2013

• 14,902 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Doãn Duy

• Ngày tải lên: 26/04/2014

word.gif

Tổng hợp đề thi đại học tới năm 2014 phần Dao động cơ

• 2,436 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen toan thang

• Ngày tải lên: 05/12/2014

word.gif

Tổng hợp đề thi ĐH tới năm 2014 phần điện xoay chiều

• 1,999 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen toan thang

• Ngày tải lên: 05/12/2014

pdf3.gif

Tổng hợp bộ đề thi thử lí 2019

• 819 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 07/07/2019