Các tài liệu Chuyên đề Tap chi

pdf3.gif

Tạp chí Vật Lí của Nga: Успехи Физических Наук - số 12 năm 2010

• 976 lượt tải về

• Tải lên bởi: ephoton

• Ngày tải lên: 18/07/2011

pdf3.gif

Đề thi thử đại học môn Toán(số 03) Tạp chí Toán Học Tuổi trẻ 2012

• 1,152 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 08/01/2012

pdf3.gif

Tạp chí Physics World, số tháng 3/2012

• 628 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 09/03/2012

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You tháng 2/2017

• 1,137 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 27/01/2017

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You, tháng 5/2016

• 1,333 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 29/04/2016

document.gif

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1975

• 1,112 lượt tải về

• Tải lên bởi: ephoton

• Ngày tải lên: 19/01/2011

document.gif

Bộ sưu tập tạp chí Science, từ năm 1880 đến 2008 (.torrent file, 106 GB)

• 764 lượt tải về

• Tải lên bởi: Science

• Ngày tải lên: 02/08/2009

archive_rar.gif

Tap chi Kvant_1997

• 1,447 lượt tải về

• Tải lên bởi: minhtan

• Ngày tải lên: 08/01/2012

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You tháng 10/2016

• 1,161 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 30/09/2016

pdf3.gif

Tạp chí Spectrum Physics tháng 11/2016

• 1,119 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 13/11/2016

document.gif

Link torrent tải trọn bộ tạp chí Sky and Telescope năm 2010

• 1,158 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 02/12/2010

word.gif

Dao động và sóng cơ học (Tạp chí VLTT- tháng 9/2009)

• 1,164 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vũ Thị Lan Hương

• Ngày tải lên: 20/10/2009

pdf3.gif

Tạp chí Mathematics Today tháng 11/2017

• 1,094 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 27/10/2017

pdf3.gif

Tạp chí PhysicsWorld, số đặc biệt Năm Thiên Văn 2009, tháng 3/2009

• 815 lượt tải về

• Tải lên bởi: Physics World

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf3.gif

Tạp chí Scientific American, số tháng 3/2009

• 734 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You, số tháng 6/2013

• 1,464 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 20/06/2013

document.gif

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1974

• 1,091 lượt tải về

• Tải lên bởi: ephoton

• Ngày tải lên: 18/01/2011

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You - tháng 01/2018

• 1,156 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 09/01/2018

document.gif

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1978

• 1,098 lượt tải về

• Tải lên bởi: ephoton

• Ngày tải lên: 26/01/2011

pdf3.gif

Tạp chí PHYSICS FOR YOU tháng 8 - 2014

• 1,302 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Lê Anh

• Ngày tải lên: 17/08/2014

pdf3.gif

Tạp chí Sciene in School - issue 48 - 2019

• 1,065 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 02/01/2021

pdf1.gif

Tạp chí Tin học & nhà trường tháng 9-2013

• 634 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thế Giới Số

• Ngày tải lên: 16/09/2013

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You

• 1,081 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 12/10/2019

document.gif

Một tạp chí Vật Lí bằng tiếng Nga xuất bản tháng 9 năm 1886

• 1,136 lượt tải về

• Tải lên bởi: ephoton

• Ngày tải lên: 10/01/2011

document.gif

File .torrent tải trọn bộ tạp chí Sky at Night năm 2011

• 1,203 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 26/01/2012

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You - 04/2018

• 1,091 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 09/05/2018

pdf3.gif

Tạp chí Scientific American, số tháng 10/2007

• 692 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 8/2016

• 1,093 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 30/09/2016

archive_rar.gif

Tap chi Kvant_2000

• 1,118 lượt tải về

• Tải lên bởi: minhtan

• Ngày tải lên: 09/01/2012

pdf3.gif

Tạp chí Newscientist, số ngày 14/3/2009

• 671 lượt tải về

• Tải lên bởi: NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf3.gif

Tạp chí, Physics Today, tháng 6/2016

• 1,046 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 18/10/2016

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 11/2017

• 1,062 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 18/12/2017

pdf3.gif

Tạp chí Spectrum Physics tháng 3/2017

• 1,068 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 08/04/2017

archive_rar.gif

Tap chi Kvant_2004

• 1,115 lượt tải về

• Tải lên bởi: minhtan

• Ngày tải lên: 09/01/2012

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You tháng 12/2016

• 1,088 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 27/11/2016

word.gif

Cơ học theo tạp chí Kvant

• 1,285 lượt tải về

• Tải lên bởi: LÊ VĂN HÙNG

• Ngày tải lên: 13/10/2012

document.gif

Tạp chí KVANT của Nga số 1 năm 1984

• 1,118 lượt tải về

• Tải lên bởi: ephoton

• Ngày tải lên: 02/02/2011

pdf3.gif

Tạp chí PHYSICS FOR YOU tháng 9 - 2014

• 1,391 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Lê Anh

• Ngày tải lên: 05/10/2014

pdf3.gif

Đề thi thử môn Toán tháng 2/2013 tạp chí TH&TT

• 1,370 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 26/02/2013

pdf3.gif

Tạp chí Physics Times tháng 8/2018

• 1,099 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 11/08/2018

pdf3.gif

Tạp chí Nature, Vol 458, 19/3/2009

• 832 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nature

• Ngày tải lên: 02/08/2009

document.gif

File .torrent tải trọn bộ tạp chí Sky and Telescope năm 2011

• 1,165 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 26/01/2012

pdf3.gif

Tạp chí NewScientist, số ngày 28/03/2009

• 736 lượt tải về

• Tải lên bởi: NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 07/2017

• 1,096 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 03/08/2017

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 12/2017

• 1,026 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 18/12/2017

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You

• 1,079 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 01/07/2019

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You Tháng 11/2017

• 1,079 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 28/10/2017

pdf3.gif

Tạp chí Science, số ngày 27/02/2009

• 712 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf3.gif

Tạp chí Physics Times

• 1,072 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 01/07/2019

pdf3.gif

Tạp chí Science, 24/04/2009

• 664 lượt tải về

• Tải lên bởi: Science

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You, tháng 1/2016

• 1,362 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 20/01/2016

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You - August 2016

• 1,089 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tran van phong

• Ngày tải lên: 22/12/2016

pdf3.gif

Tạp chí Physics World, số kỉ niệm 20 năm thành lập 10/2008

• 860 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 02/08/2009

document.gif

File torrent tải trọn bộ sưu tập tạp chí Science năm 2010

• 1,409 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 09/01/2011

pdf3.gif

Tạp chí Scientific American, số tháng 2/2008

• 779 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 11/2016

• 1,103 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 08/11/2016

document.gif

File torrent tải trọn bộ sưu tập Tạp chí Nature năm 2010

• 1,383 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 29/12/2010

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You tháng 9 năm 2020

• 1,042 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 02/01/2021

pdf3.gif

Tạp chí NewScientist, số ngày 31/01/2009

• 677 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 02/08/2009

archive_rar.gif

Tap chi Kvant_1998

• 1,367 lượt tải về

• Tải lên bởi: minhtan

• Ngày tải lên: 08/01/2012

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You tháng 7/2021

• 1,045 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 22/07/2021

pdf1.gif

Tạp chí Tin học và nhà trường tháng 10-2013

• 995 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thế Giới Số

• Ngày tải lên: 07/11/2013

pdf3.gif

Tạp chí khoa học và cuộc sống của Nga số 03/2011

• 1,294 lượt tải về

• Tải lên bởi: ephoton

• Ngày tải lên: 22/03/2012

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 12/2016

• 1,157 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 07/12/2016

pdf3.gif

Tạp chí NewScientist, số ngày 04/04/2009

• 704 lượt tải về

• Tải lên bởi: NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 06/2017

• 1,069 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 10/06/2017

document.gif

Tạp chí Toán Học Tuổi Trẻ số 12 năm 2010 (djvu)

• 1,238 lượt tải về

• Tải lên bởi: ephoton

• Ngày tải lên: 07/02/2011

pdf3.gif

Tạp chí NewScientist, số ngày 14/02/2009

• 722 lượt tải về

• Tải lên bởi: sưu tầm

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf3.gif

Tạp chí Sciene in School - issue 47 - 2019

• 1,026 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 02/01/2021

archive_rar.gif

Tap chi Kvant_2002

• 1,441 lượt tải về

• Tải lên bởi: minhtan

• Ngày tải lên: 09/01/2012

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 03/2017

• 1,049 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 25/03/2017

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You Tháng 10/2017

• 1,073 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 07/10/2017

pdf3.gif

Tuyển tập những bài báo hay của tạp chí Physics World năm 2007 (hiepkhachquay)

• 2,949 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 03/08/2009

document.gif

Tạp chí KVANT của Nga số năm 1982

• 1,124 lượt tải về

• Tải lên bởi: ephoton

• Ngày tải lên: 30/01/2011

pdf3.gif

Tạp chí Physics World, số tháng 7/2009

• 767 lượt tải về

• Tải lên bởi: Physics World

• Ngày tải lên: 02/08/2009

document.gif

Link torrent tải trọn bộ tạp chí Discover Magazine năm 2010

• 1,171 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 02/12/2010

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 8/2017

• 1,124 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 12/08/2017

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You - 05/2018

• 1,078 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 09/05/2018

pdf3.gif

Tạp chí PHYSICS FOR YOU tháng 10 - 2014

• 720 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Lê Anh

• Ngày tải lên: 16/11/2014

pdf3.gif

Scientific American - February 2010

• 691 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 27/01/2010

document.gif

Bộ sưu tập tạp chí Science, từ 01/2009 đến nay (.torrent file)

• 832 lượt tải về

• Tải lên bởi: Science

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf3.gif

Tạp chí Nature Materials, Vol 8, tháng 4/2009

• 771 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nature

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 7/2021

• 1,120 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 22/07/2021

pdf3.gif

Tạp chí New Scientist - The Collection 2017

• 1,081 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 07/10/2017

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You - 06/2018

• 1,147 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 18/06/2018

favourites.gif

File torrent tải trọn bộ sưu tập Tạp chí New Scientist năm 2010

• 1,452 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 03/01/2011

pdf3.gif

Tạp chí Spectrum Physics tháng 12/2016

• 1,087 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 16/12/2016

archive_rar.gif

Toàn bộ đề thi thử Vật lí hay trên Tạp chí Vật lí & tuổi trẻ

• 5,093 lượt tải về

• Tải lên bởi: Giải Phóng

• Ngày tải lên: 03/05/2012

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You tháng 10/2018

• 1,178 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 02/10/2018

pdf3.gif

THE SCIENCE OF WAR-NUCLEAR HISTORY (Số chuyên đề đặc biệt của tạp chí Scientific American)

• 719 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Tạp chí Physics For You - Tháng 8/2017

• 1,152 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 03/08/2017

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 02/2018

• 1,101 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 12/03/2018

pdf3.gif

Tạp chí Scientific American, số tháng 12/2008 !!

• 1,533 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 02/08/2009

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 01/2017

• 1,149 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 25/01/2017

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 04/2017

• 1,040 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 26/04/2017

pdf3.gif

Tạp chí Physics Today tháng 02/2017

• 1,056 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 23/02/2017

pdf3.gif

Tạp chí NewScientist, số ngày 28/02/2009

• 713 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 02/08/2009