Các tài liệu Chuyên đề De tham khao

pdf3.gif

Đề tham khảo thi TNTHPT 2021

• 877 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Hồng Thạch

• Ngày tải lên: 13/07/2021

pdf3.gif

Hướng dẫn giải chi tiết đề Tham KHảo lần 3 của Bộ GD&ĐT

• 583 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Hữu Xỵ

• Ngày tải lên: 17/05/2017

pdf3.gif

Giải chi riết đề tham khảo

• 1,169 lượt tải về

• Tải lên bởi: tranvannhan

• Ngày tải lên: 16/04/2020

archive_rar.gif

Bộ 6 đề tham khảo ôn thi TN THPT 2022

• 1,031 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 29/06/2022

word.gif

Đề thi HSG 12 vòng 2 Tỉnh Đồng Nai (đề tham khảo)

• 898 lượt tải về

• Tải lên bởi: dau quang duong

• Ngày tải lên: 12/11/2010

word.gif

ĐỀ THAM KHẢO THI GIỮA HK II

• 506 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRỊNH VĂN BÌNH

• Ngày tải lên: 14/03/2018

word.gif

12 đề tham khảo kiểm tra Vật Lý 10 học kì 1-TpHCM

• 4,075 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Quang Vương

• Ngày tải lên: 25/11/2015

pdf3.gif

ÔN TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ THAM KHẢO

• 520 lượt tải về

• Tải lên bởi: ĐOÀN VĂN LƯỢNG

• Ngày tải lên: 20/06/2019

pdf3.gif

ĐỀ THAM KHẢO -SỐ 4 - NH: 2017-2018

• 988 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRỊNH VĂN BÌNH

• Ngày tải lên: 29/11/2017

pdf3.gif

Đề tham khảo vật lí 2022 của Bộ Giáo Dục

• 1,114 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 06/04/2022

word.gif

Các đề tham khảo ôn tập kiểm tra 1 tiết Lý 11

• 1,575 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Đình Bửu

• Ngày tải lên: 22/03/2017

archive_rar.gif

10 đề tham khảo ôn thi đại học Vật lí

• 773 lượt tải về

• Tải lên bởi: minh

• Ngày tải lên: 06/07/2010

word.gif

HD GIẢI ĐỀ THAM KHẢO THPT QG

• 609 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thị Tho

• Ngày tải lên: 26/03/2019

archive_rar.gif

(Đề gốc + Đề Word) Đề tham khảo môn lí của BGD 2022

• 672 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 06/04/2022

pdf3.gif

ĐỀ THAM KHẢO 2017-2018

• 1,039 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRỊNH VĂN BÌNH

• Ngày tải lên: 05/11/2017

pdf3.gif

ĐỀ THAM KHẢO -SỐ 5

• 1,052 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRỊNH VĂN BÌNH

• Ngày tải lên: 08/01/2018

pdf.gif

Phân chương đề của Bộ (cập nhật đến đề tham khảo 2023)

• 1,153 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 14/03/2023

pdf3.gif

Giải chi tiết các câu khó trong đề tham khảo Vật lí 2019

• 1,304 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vũ

• Ngày tải lên: 10/12/2018

word.gif

Đề tham khảo ôn kt giữa kỳ I-Vật Lý 11

• 1,442 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Quang Vương

• Ngày tải lên: 21/10/2015

word.gif

Đề tham khảo lần 2

• 1,144 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 14/05/2020

archive_rar.gif

Đề thi và đáp án chi tiết Đề Tham Khảo Tốt Nghiệp THPT 2020 của Bộ GD

• 2,112 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 07/05/2020

word.gif

ĐỀ THAM KHẢO ÔN KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 VL11

• 856 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lưu Văn Tạo

• Ngày tải lên: 16/12/2011

word.gif

Đề tham khảo TNTHPT 2008 (Lê Mộng Bảo)

• 2,178 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Mộng Bảo

• Ngày tải lên: 13/09/2008

pdf3.gif

Đề tham khảo

• 501 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 14/05/2020

pdf3.gif

GIẢI ĐỀ THAM KHẢO THPT QG 2018 CỦA BGD

• 1,084 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thị Tho

• Ngày tải lên: 27/01/2018

word.gif

ĐỀ THAM KHẢO 2020

• 869 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Văn Đức

• Ngày tải lên: 06/04/2020

archive_rar.gif

Giải chi tiết đề tham khảo THPT QG 2020 của Bộ GDĐT

• 2,312 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 04/04/2020

pdf3.gif

ĐỀ THAM KHẢO -SỐ 2 - NH: 2017-2018

• 1,013 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRỊNH VĂN BÌNH

• Ngày tải lên: 11/11/2017

pdf1.gif

Đề tham khảo đại học, cao đẳng 2010 - Đặng Việt Hùng

• 1,183 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đặng Việt Hùng

• Ngày tải lên: 13/03/2010

word.gif

Đề tham khảo kì thi trung học phổ thông môn Vật lý- 2015

• 3,140 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn văn Dân

• Ngày tải lên: 03/04/2015

pdf3.gif

ĐỀ THAM KHẢO -SỐ 3 - NH: 2017-2018

• 1,028 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRỊNH VĂN BÌNH

• Ngày tải lên: 11/11/2017