Các tài liệu Chuyên đề De khao sat chat luong

archive_zip.gif

Đề khảo sát chất lượng 10 HK 2 (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng)

• 3,309 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn văn quân

• Ngày tải lên: 13/03/2009

pdf3.gif

Đề khảo sát chất lượng định kỳ môn toán

• 1,219 lượt tải về

• Tải lên bởi: lê huy hoàng

• Ngày tải lên: 22/05/2012

word.gif

Đề Khảo Sát chất lượng THPT Hoàng Hoa Thám Hưng Yên

• 1,369 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thầy Dũng Vật Lý

• Ngày tải lên: 05/12/2017

pdf3.gif

Đề khảo sát chất lượng THPT Nguyễn Khuyến 2017 - 2018

• 524 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Xuân Dương

• Ngày tải lên: 08/09/2017

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 4

• 1,043 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 22/10/2021

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng theo Chương Vật lý 12 năm 2021 lần 14

• 1,049 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 05/01/2022

word.gif

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LÝ 12

• 694 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn minh châu

• Ngày tải lên: 25/11/2019

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 5

• 1,166 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 22/10/2021

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 9

• 1,124 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 07/11/2021

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng Chương 1 Vât lý 11 năm 2020 lần 4

• 1,505 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 05/10/2020

archive_rar.gif

Đề khảo sát chất lượng lần 1 khối 12 Trường Yên Lạc 2

• 1,124 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 11/11/2017

archive_zip.gif

DỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM VL12CB

• 604 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn trọng thế

• Ngày tải lên: 22/10/2010

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 1

• 536 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 22/10/2021

word.gif

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12

• 526 lượt tải về

• Tải lên bởi: vanhop7980

• Ngày tải lên: 28/09/2017

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng theo Chương Vật lý 12 năm 2021 lần 16

• 1,116 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 05/01/2022

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng

• 909 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 15/10/2020

pdf3.gif

Đề Khảo sát chất lượng VL11 (2021 - 2022)- Thuận Thành 1 - Bắc Ninh

• 1,046 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 07/11/2021

archive_rar.gif

Đề khảo sát chất lượng Vật Lý tỉnh Quảng Nam 2017-2018

• 1,192 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 14/05/2018

archive_rar.gif

Đề khảo sát chất lượng lần 4

• 1,114 lượt tải về

• Tải lên bởi: CaoTuan

• Ngày tải lên: 05/06/2017

word.gif

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ LỚP 11- 2007 - 2008 (Hoàng Thiệp)

• 1,703 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hoàng Thiệp

• Ngày tải lên: 12/09/2008

archive_zip.gif

Đề khảo sát chất lượng lần 1 khối 12 Trường Yên Lạc 1

• 1,223 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 11/11/2017

pdf3.gif

Bốn đề khảo sát chất lượng chương I

• 636 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Xuân Dương

• Ngày tải lên: 16/09/2018

archive_rar.gif

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GV - TOÁN

• 658 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Sơn

• Ngày tải lên: 02/01/2013

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 3

• 1,057 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 22/10/2021

word.gif

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LÝ 12

• 658 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn minh châu

• Ngày tải lên: 19/11/2019

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng theo Chương Vật lý 12 năm 2021 lần 12

• 1,010 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 05/01/2022

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng theo Chương Vật lý 12 năm 2021 lần 15

• 1,134 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 05/01/2022

stuff1.gif

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LÝ 12

• 1,304 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn minh châu

• Ngày tải lên: 25/11/2019

pdf3.gif

Đề khảo sát chất lượng khối 12 năm 2017

• 1,261 lượt tải về

• Tải lên bởi: langtuquaydau

• Ngày tải lên: 30/04/2017

word.gif

Đề khảo sát chất lượng Dao động cơ

• 926 lượt tải về

• Tải lên bởi: nghethuat89

• Ngày tải lên: 08/12/2009

word.gif

Đề khảo sát chất lượng học kì I - Trường THPT Quỳ Hợp 2 - 2010

• 501 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Hải Thành

• Ngày tải lên: 19/12/2010

word.gif

Đề thi khảo sát kỳ 1 VL12 2009-2010 của trường chuyên Hà Tĩnh

• 779 lượt tải về

• Tải lên bởi: minhnhatht

• Ngày tải lên: 30/12/2009

pdf3.gif

Đề khảo sát chất lượng HKI

• 506 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Xuân Dương

• Ngày tải lên: 25/12/2019

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng

• 679 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 03/10/2020

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 8

• 1,339 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 07/11/2021

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 6

• 1,049 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 22/10/2021

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 2

• 1,120 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 22/10/2021

word.gif

Đề khảo sát chất lượng 2022- THPT Hoàng Hóa 2 - Thanh Hóa

• 898 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 22/10/2021

word.gif

Bài kiểm tra chương 1+2

• 906 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 12/03/2009

word.gif

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LÝ 12

• 1,371 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn minh châu

• Ngày tải lên: 19/11/2019

word.gif

Đề khảo sát chất lượng môn chuyên lý lớp 12 (Phan Sanh)

• 1,695 lượt tải về

• Tải lên bởi: phan xuan sanh

• Ngày tải lên: 27/04/2009

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng theo Chương Vật lý 12 năm 2021 lần 10 

• 520 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 25/11/2021

archive_rar.gif

Đề khảo sát chất lượng Vật Lý tỉnh Quảng Nam 2017-2018

• 672 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 12/04/2018

archive_rar.gif

Đề khảo sát chất lượng lần 1 - 2015 THPT Phan Châu Trinh

• 1,494 lượt tải về

• Tải lên bởi: NG3

• Ngày tải lên: 27/01/2015

word.gif

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Lý trường Lương Văn Tụy 2014-2015

• 1,466 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Khương Duy

• Ngày tải lên: 14/08/2014

pdf3.gif

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LÝ 12 TỈNH QUẢNG NAM 2018

• 834 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thanhvan

• Ngày tải lên: 12/04/2018

archive_rar.gif

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Vật Lý 12-THPT Thuận Thành 1

• 989 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 19/09/2018

pdf3.gif

Đề Khảo sát Chất lượng theo Chương Vật lý 12 năm 2021 lần 13

• 1,043 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 05/01/2022

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12

• 1,165 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 16/01/2021

archive_rar.gif

Đề khảo sát chất lượng

• 715 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đỗ Văn Thuần

• Ngày tải lên: 18/12/2020

stuff1.gif

Đề khảo sát chất lượng Vật lý 11

• 1,376 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 10/11/2020

stuff1.gif

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

• 1,759 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đặng Minh Thảo

• Ngày tải lên: 29/03/2019

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý Theo chương Lớp 12 năm 2021 lần 11

• 1,115 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 25/11/2021