Các tài liệu Chuyên đề DH Su Pham Ha Noi

pdf2.gif

Đề thi- đáp án vật Lý chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 2 - 2014

• 12,671 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 28/02/2014

pdf2.gif

Đề thi - đáp án Toán chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

• 3,782 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 28/02/2014

word.gif

Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội - Lần 2

• 888 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Trung Hiếu

• Ngày tải lên: 08/03/2019

word.gif

Đề thi thử ĐH Sư Phạm Hà Nội Lần 1 năm 2014 Bản Word

• 3,198 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguy Ngoc Xuan

• Ngày tải lên: 23/01/2014

pdf2.gif

Đề thi & đáp án môn Toán Lý Hóa lần 7 -2014

• 2,590 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 19/06/2014

pdf3.gif

Đề và đáp án ĐH sư phạm Hà Nội lần 6

• 2,918 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thế Thành

• Ngày tải lên: 08/05/2012

pdf2.gif

Đề thi & đáp án môn Toán Lý Hóa lần 6 -2014 ĐH Sư Phạm Hà Nội

• 21,503 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 11/06/2014

pdf3.gif

Đề-đáp án thi thử ĐH lần 1 trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội 2014

• 41,551 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 15/01/2014

pdf2.gif

Đề thi & đáp án môn Toán Lý Hóa lần 8 -2014

• 2,312 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 26/06/2014