Các tài liệu Chuyên đề DH KHTN Ha Noi

pdf2.gif

Đề thi thử môn Hóa trường chuyên ĐH KHTN Hà Nội lần 2-2014

• 6,264 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 23/01/2014

pdf2.gif

Đề thi thử môn Vật Lý trường chuyên ĐH KHTN Hà Nội lần 2-2014

• 6,143 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 23/01/2014

pdf2.gif

môn Toán

• 1,831 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 28/02/2014

word.gif

Đề thi thử ĐH KHTN Hà Nội Lần 2 năm 2014

• 2,250 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguy Ngoc Xuan

• Ngày tải lên: 25/01/2014

pdf2.gif

Đề thi - đáp án Vật Lý lần 3 chuyên ĐH KHTN Hà Nội 2014

• 8,063 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 28/02/2014

pdf2.gif

Đề thi thử môn Toán trường chuyên ĐH KHTN Hà Nội lần 2-2014

• 2,071 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 23/01/2014