Ảnh: Thiên hà Thiếu máu

Hiệp Khách Quậy Ảnh này, do Kính thiên văn vũ trụ Hubble chụp, được sử dụng để nhận ra các vật mốc khoảng cách sao quan trọng gọi là các sao biến quang Cepheid. Xin mời đọc tiếp.

 

Ảnh: NASA, ESA, K. Cook (LLNL)

Ảnh này, do Kính thiên văn vũ trụ Hubble chụp, được sử dụng để nhận ra các vật mốc khoảng cách sao quan trọng gọi là các sao biến quang Cepheid.

Thiên hà xoắn ốc tráng lệ NGC 4921 được đặt tên không chính thức là thiên hà ‘thiếu máu’ vì tốc độ hình thành sao của nó diễn ra chậm và độ sáng bề mặt của nó thấp.

Có thể nhìn thấy trong ảnh, từ tính từ giữa ra, là một nhân sáng, một thanh sáng ở giữa, một vòng bụi tối nổi bật lên, những đám sao lam mới hình thành gần đây, một vài thiên hà đồng hành nhỏ hơn, các thiên hà chẳng có liên can gì trong phông nền vũ trụ phía xa đằng sau, và các ngôi sao chẳng có can hệ gì thuộc Dải Ngân hà của chúng ta.

Thiên hà xoắn ốc NGC 4921 cách chúng ta chừng 320 triệu năm ánh sáng.

Nguồn: JPL/NASA, PhysOrg.com

Mời đọc thêm