Mời các bạn download Bản tin Vật lí tháng 6/2010

Hiệp Khách Quậy Sang đầu tháng 6, các nhà khoa học tại Mĩ thậm chí đã thành công trong việc tạo ra các laser xung tối, ngược hẳn với các laser xung sáng truyền thống. Xin mời đọc tiếp.

Tháng 5/2010 đánh dấu nhiệt hạch bằng laser.

Sang đầu tháng 6, các nhà khoa học tại Mĩ thậm chí đã thành công trong việc tạo ra các laser xung tối, ngược hẳn với các laser xung sáng truyền thống.

Di hài Copernicus được chôn lại ở thánh đường Ba Lan. Tính ra khối lượng của những quark phổ biến nhất. Chứng minh được phương trình chất khí Boltzmann bằng lí thuyết. Tìm thấy một đồng vị “thần kì kép” của thiếc, và nhiều tin hấp dẫn khác...

Mời các bạn download bản tin tháng 6/2010.

Mời đọc thêm